"วราวุธ" ย้ำ 2568 ไทยเลิกนำเข้าขยะพลาสติก -ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 100%

02 ต.ค. 2565 | 05:41 น.

"วราวุธ" ย้ำ 2568 ไทยเลิกนำเข้าขยะพลาสติก และ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 100% พร้อมเร่งผลักดันการหมุนเวียนและการรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศตามโรดแมป

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการเสวนา "Sustaining Sustainability : How and Who?" ในงาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 ที่จัดโดยภาคธุรกิจและภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนการสร้างความยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

 

 

 

โดยขอบคุณภาคเอกชนที่จัดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ของไทย และได้นำภารกิจของกระทรวงทรัพยากรฯ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 

พร้อมจะนำสิ่งที่ทำอยู่ไปเสนอต่อที่ประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ 2022 หรือ COP27 ที่ประเทศอียิปต์ ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการดำเนินการตามเป้าหมายของ SDGs อย่างเป็นรูปธรรม และมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

\"วราวุธ\" ย้ำ 2568 ไทยเลิกนำเข้าขยะพลาสติก -ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 100%

นายวราวุธ ยังกล่าวด้วยว่า การเสวนาวันนี้ เป็นการเจาะลึกไปถึงการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก การผลักดันเรื่องคาร์บอนเครดิตในประเทศ และเชื่อมโยงกับนานาชาติ ตามความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรฯ ได้ทำตามนโยบายและทำงานอย่างเต็มที่ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยลงมือทำจริง ไม่ได้ดีแต่พูด

\"วราวุธ\" ย้ำ 2568 ไทยเลิกนำเข้าขยะพลาสติก -ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 100%

 

"หลายประเด็นเราได้ทำไปแล้ว อย่างเช่นการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ขณะนี้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ข้อสรุปแล้วว่า ในปี พ.ศ.2568 หรือ 3 ปีต่อจากนี้ เราจะหยุดนำเข้าขยะพลาสติกทุกชนิด 100% เพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนขยะพลาสติกในประเทศไทย ตามโรดแมปของการรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นต้น"

\"วราวุธ\" ย้ำ 2568 ไทยเลิกนำเข้าขยะพลาสติก -ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 100%

 

\"วราวุธ\" ย้ำ 2568 ไทยเลิกนำเข้าขยะพลาสติก -ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 100%

 

นายวราวุธ เล่าว่า แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยหลักการ Ectended Producer Responsibility หรือ EPR ขณะนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญของไทย ในการลดปริมาณขยะพลาสติก

 

และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากการบริโภคในประเทศ ดังนั้นหัวใจสำคัญของ EPR คือการทำให้ เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่เป็นเรื่องของการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ มาทำให้เกิดขึ้นจริงให้ได้

\"วราวุธ\" ย้ำ 2568 ไทยเลิกนำเข้าขยะพลาสติก -ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 100%