วิธีลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เช็ควิธีลงทะเบียนเพื่อขอแก้หนี้ดูด่วน

27 กันยายน 2565

วิธีลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เช็ควิธีลงทะเบียนเพื่อขอผ่อนผันหนี้ หลัง ธปท. ผนึก กระทรวงการคลัง และ สถาบันการเงิน เปิดให้ประชาชนไกล่เกี่ยหนี้ ดูขั้นตอนลงทะเบียนขอผ่อนผันที่นี่

วันที่ 27 กันยายน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการคลัง  ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และ ผู้ให้บริการทางการเงิน ได้ผนึกกำลังเข้าร่วมโครงการ “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้”

 

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง สถานบัตการเงินของรัฐ ธนาคารพาณชิย์ และ ผู้ให้บริการทางการเงิน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนออนไลน์

  • ตั้งแต่วันที่  26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65

 

วิธีลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีขั้นตอนดังนี้

หากเจ้าหนี้ของท่านไม่ได้ร่วมในมหกรรมฯ หรือ หากท่านไม่ได้รับความสะดวก สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ทางด่วนแก้หนี้

โปรดระวังมิจฉาชีพและตรวจสอบ Link การลงทะเบียนที่ถูกต้อง

 

 

วิธีลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้

โปรดกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนกรอกข้อมูล

  • ประเภทบุคคล
  • ชื่อ สกุล (ผู้กู้)
  • ประเภทรหัสอ้างอิงบุคคล
  • เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • เลขประจำตัวประชาชน(ผู้กู้)
  • เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับเจ้าหนี้ติดต่อกลับ
  • จังหวัดที่อยู่ตามปัจจุบัน

 

ขั้นตอนและเงื่อนไขการแก้หนี้
หลังจากลูกหนี้ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 26 ก.ย. – 30 พ.ย. 65 แล้ว เจ้าหนี้จะติดต่อกลับภายใน 18 วัน โดยเจ้าหนี้จะพิจารณาตามสถานะหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ สำหรับลำดับขั้นตอนมีดังนี้
1.ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ มหกรรมร่วมใจแก้หนี้
2.ภายใน 3-4 วัน หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ แบงก์ชาติส่งเรื่องให้เจ้าหนี้ที่ร่วมในมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ตามที่ผู้ลงทะเบียนระบุ
3.ภายใน 14 วัน หลังจากผู้ให้บริการทางการเงินรับคำขอจากแบงก์ชาติ ลูกหนี้รอรับโทรศัพท์ติดต่อจ่กเจ้าหนี้ เพื่อเจรจาเงื่อนไข

 

ที่มา: มหกรรมร่วมใจแก้หนี้