มหกรรมร่วมใจแก้หนี้คืออะไร ล่าสุด ปธท.ผนึก กระทรวงคลัง เปิดให้ลงทะเบียน

27 ก.ย. 2565 | 04:57 น.

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ คือ อะไร ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และ สถาบันการเงิน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วดูรายละเอียดที่นี่

วันที่ 27 กันยายน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการคลัง  ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และ ผู้ให้บริการทางการเงิน ได้ผนึกกำลังเข้าร่วมโครงการ “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้”

 

สำหรับ มหกรรมร่วมใจแก้หนี้คืออะไร

 • มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จัด จัดโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 • เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาจนไม่สามารถชำระหนี้ได้
 • ให้สามารถกลับมาพลิกฟื้น และเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน  
 • โดยมีเจ้าหนี้เข้าร่วมกว่า 60 ราย

วัตถุประสงค์การจัดมหกรรมฯ

 • เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาเต็มที่ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

รูปแบบการจัดงาน

 • ระยะที่ 1 "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์" จัดให้ลูกหนี้เข้าร่วมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น. - 30 พ.ย. 65 ลงทะเบียนแก้หนี้ออนไลน์
 • ระยะที่ 2 : "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร" จัดงานในช่วงเดือน พ.ย. 65 - ม.ค. 66 โดยมีเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารกรุงไทย
 • ซึ่งมีการสัญจรในจังหวัด
 • กรุงเทพฯ
 • ขอนแก่น
 • เชียงใหม่
 • หาดใหญ่
 • และ ชลบุรี
 • ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 15.00 น.  ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร

 

 

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

 • ลงทะเบียน 26 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น.- 30 พ.ย. 65
 • โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรผ่าน www.bot.or.th/DebtFair ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พ.ย. 65 และเข้าร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรใน 5 จังหวัดทั่วประเทศ