“ภูมิธรรม” ถก รมต.อังกฤษ เตรียมลงนาม MOU กลางปีนี้ ดัน FTA ให้สำเร็จ

29 มี.ค. 2567 | 01:00 น.

“ภูมิธรรม” ถก รมต.พาณิชย์อังกฤษ ยกระดับหุ้นส่วนทางการค้า เตรียมลงนาม MOU กลางปีนี้ ดัน FTA ไทย-อังกฤษ ให้สำเร็จ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังหารือร่วมกับ ลอร์ด โดมินิค จอห์นสัน (Lord Dominic Johnson of Lainston CBE) รัฐมนตรีด้านการลงทุน กระทรวงธุรกิจและการค้าสหราชอาณาจักร และนายมาร์ก กุดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โดยหารือกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งเน้นย้ำความพร้อมลงนามใน MOU ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้นในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ครั้งที่ 2

ซึ่งไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงนโยบายในสาขายุทธศาสตร์สำคัญที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เช่น เกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม ดิจิทัล มาตรฐานสินค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จะช่วยสร้างโอกาสและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน สอดรับการเป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้การทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อเปิดประตูการค้า

โดยทั้งสองฝ่ายหวังว่า MOU ดังกล่าว รวมถึงแผนกิจกรรมความร่วมมือในแต่ละสาขาที่จะดำเนินการร่วมกันภายใต้ MOU ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้านี้ จะเป็นประโยชน์ในการช่วยสร้างความเข้าใจด้านกฎระเบียบ แก้ไขอุปสรรคทางการค้า เพิ่มมูลค่าการนำเข้าส่งออก พร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนระหว่างกันได้มากขึ้น และจะเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่การพิจารณาจัดทำ FTA ไทย – UK ในอนาคตได้

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรให้ความสนใจกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศของไทย โดยเฉพาะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องและก่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในชุมชน ส่งเสริมการกระจายรายได้และพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย (MSMEs) ของประเทศ กระตุ้นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงาน

นอกจากนี้ สองฝ่ายยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขและปรับปรุงข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทางการค้าให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและโอกาสทางธุรกิจของภาคเอกชนสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขยายการลงทุนในประเทศ

ในปี 2566 สหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าอันดับ 22 ของไทยในตลาดโลก มีมูลค่าการค้ารวม 6,740.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรมูลค่า 4,073.15 ล้านดอลลาร์

โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ

  • ไก่แปรรูป
  • รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
  • อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ

ไทยนำเข้าจากสหราชอาณาจักร มูลค่า 2,667.46 ล้านดอลลาร์ฃ

โดยมีสินค้านำเข้าที่สำคัญ  

  • เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
  • แผงวงจรไฟฟ้า
  • เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา
  • ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์