“พาณิชย์” จัดงาน Local BCG Plus ภาคอีสาน เงินสะพัด 135 ล้าน

24 ก.พ. 2567 | 05:17 น.

กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Local BCG Plus ที่จ.อุดรธานี จัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 20 จังหวัดภาคอีสาน และภาคใต้ รวมจำนวน 100 คูหา

นายกองตรี พิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงาน “Thailand Local BCG Plus Expo @ Udon Thani”  จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร อ.เมือง จ.อุดรธานี ถือเป็นการนำนโยบายของ ของนายภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ผลักดันการผลิตสินค้าสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ถือว่ามีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุดรธานีและพัฒนาธุรกิจ SME ให้ต่อยอดไปถึงระดับประเทศ

ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ Local BCG Plus จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมจำนวน 100 ราย 100 คูหา ได้แก่

  •  กลุ่มสินค้า BCG เช่น สินค้าปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  •  กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI สินค้าตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
  •  กลุ่มสินค้านวัตกรรม

“พาณิชย์” จัดงาน Local BCG Plus ภาคอีสาน เงินสะพัด 135 ล้าน

นอกจากการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า Local BCG Plus แล้ว ภายในงานยังได้จัดกิจกรรม Business Matching ให้กับผู้ประกอบการภายในงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้า โดยผลการจัด กิจกรรม จับคู่ธุรกิจรวม 5 คู่ มูลค่ามากถึง 113 ล้านบาท ได้แก่

  1. การซื้อขายไผ่ซางหม่น โดยฟาร์มไผ่ศรีรุ่ง กับสวนไผ่ขายลำ จ.อุดรธานี มูลค่า 90,000,000 บาท
  2. การซื้อขายกล้วยหอมทอง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมสารน้ำโขง อุดรธานี กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง B.K.77  มูลค่า 22,000,000 บาท
  3. การซื้อขายกล้วยหอมทอง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมสารน้ำโขง อุดรธานี กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมทองเสิงสาง มูลค่า 17,000,000 บาท
  4. การซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้ โดยบริษัทพีแอนด์เอฟเทคโน จำกัด กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัด ขอนแก่น มูลค่า 6,000,000 บาท
  5. การซื้อขายน้ำสับปะรด โดยนายเฉลิม บัวพันธ์ ผู้ซื้อ กับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภราฟู๊ส คุกกิ้ง แอนด์โปรดักส์ ผู้ขาย มูลค่า 144,000 บาท

 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งงานสร้างมูลค่ารวม 135,144,000 บาท

“พาณิชย์” จัดงาน Local BCG Plus ภาคอีสาน เงินสะพัด 135 ล้าน “พาณิชย์” จัดงาน Local BCG Plus ภาคอีสาน เงินสะพัด 135 ล้าน