วิธีใช้ "บัตรประชาชนดิจิทัล" แสดงตัวตนก่อนขึ้นเครื่องบินแทนบัตรจริง

03 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดวิธีใช้ "บัตรประชาชนดิจิทัล" หรือ Digital ID แสดงตัวตนก่อนขึ้นเครื่องบินแทนบัตรจริง หลังสำนักงานการบินพลเรือน ประกาศให้ใช้ได้ สำหรับการเดินทางภายในประเทศ

หลังจากรัฐบาลพยายามปรับโหมดไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยให้ประชาชนสามารถแสดงภาพบัตร "ประชาชนทางดิจิทัล" หรือ Digital ID บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดง Digital ID ของประชาชนได้ 

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

ล่าสุด น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้อนุญาตให้ผู้โดยสารเครื่องบินสามารถใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เเสดงตัวตน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศได้แล้ว โดยแสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาพถ่าย หรือ Capture 

วิธีการใช้บัตรประชาชนดิจิทัลก่อนขึ้นเครื่องบิน

ประชาชนที่ต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินสามารถใช้บัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเลือกลงทะเบียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตนั้น 

ทั้งนี้สามารถใช้ยืนยันผ่านจุดตรวจค้น และเป็นเอกสารประกอบกับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ก่อนขึ้นเครื่องได้

การตรวจสอบและยืนยันตัวตน

เกณฑ์ของ กพท. ปัจจุบันกำหนดว่า ในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าเขตหวงห้ามพื้นที่ควบคุม หรือ เขตการบินของสนามบิน ผู้โดยสารขาออกเที่ยวบินภายในประเทศสามารถแสดงเอกสารเพื่อแสดงตนก่อนผ่านจุดตรวจค้นได้ 2 รูปแบบ คือ 

  1. เอกสารระบุตัวตนฉบับจริงที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเเสดงรูปของผู้ถือบัตรเเละเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  2. เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเเสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น D.DOPA ซึ่งออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ DLT QR Licence ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแสดงใบขับขี่ดิจิทัล ออกโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ด้วยเหตุนี้ผู้โดยสารสามารถใช้เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเเสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดย หน่วยงานของรัฐดังกล่าว เป็นเอกสารยืนยันตัวตนพร้อม Boarding pass เพื่อขึ้นอากาศยานได้

 

วิธีการใช้ "บัตรประชาชนดิจิทัล" เป็นเอกสารแสดงตัวตนก่อนขึ้นเครื่องบินแทนบัตรจริง