รู้จัก แอปฯ D.DOPA ติดต่องานทะเบียนราษฏรด้วยดิจิทัล ดูขั้นตอนที่นี่

01 มี.ค. 2565 | 07:30 น.

รู้จักแอปฯ D.DOPA ติดต่องานทะเบียนราษฏรด้วยดดิจิทัล เพื่อให้งานบริการทะเบียนบ้าน หลัง กรมการปกครอง เปิดใช้งานวันที่ 14 มี.ค.

แอปฯ “ทะเบียนบ้านดิจิทัล" กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น D.DOPA เพื่อให้บริการงาน “ทะเบียนบ้าน” เริ่มเปิดใช้งานเฟสแรกในวันที่ 14 มีนาคม 2565

 

ทะเบียนบ้านดิจิทัล เฟสแรก เปิดใช้งานอะไรบ้าง?

 

  • ให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่ในสำนักทะเบียนเดียวกัน การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง
  • และการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้งหรือยื่่นคำร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

 

ขั้นตอนการใช้งาน

 

ดาวน์โหลดแอป D.DOPA หรือ DOPA Digital ID มีขั้นตอนดังนี้

  • ผู้ใช้บริการจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D.DOPA   ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียน
  • ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android
  • ยืนยันตัวตน ที่สำนักทะเบียน โดยสแกนนิ้ว เพื่อยืนยันตัวตน
  • Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน สแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อลงทะเบียนใช้งาน
  • กำหนดรหัส PIN CODE 8 หลัก ใช้สำหรับยืนยันตัวตน
  • เข้าใช้งาน D.DOPA ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับบริการต่างๆ ผ่านระบบดิจิทัล

 

แอปฯ D.DOPA งานลงทะเบียนราษฎร์

 

งานทะเบียนราษฏร

 

แอปฯงานทะเบียนราษฏร

 

หมายเหตุ: ต้องนำบัตรประชาชนใบล่าสุดมา เพื่อยืนยันตัวตน

แอปฯ D.DOP  คือ แอปฯ“ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล”

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ

ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID สามารถดำเนินการ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียน ใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android)

2. ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน.

 

ที่มา: กรมการปกครอง