กรมสรรพากรเปิดให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ d.dopa ดูที่นี่

25 ม.ค. 2566 | 01:09 น.

กรมสรรพากรเปิดให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ d.dopa ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดูขั้นตอนวิธียืนยันตัวตนที่นี่

ภายหลังจากพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา โดยกรมการปกครองเปิดให้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA เพื่อติดต่อราชการโดยการแสดงภาพบัตรประชาชนบนเครื่องมือสื่อสารแทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงได้

ล่าสุด กรมสรรพากรร่วมกับกรมการปกครองนำระบบทะเบียนราษฎรดิจิทัล (D.DOPA) เพื่อเพิ่มช่องทางยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทางอินเทอร์เน็ต เริ่มให้บริการแล้ววันนี้  

วิธียืนยันตัวตน

วิธียืนยันตัวตน D.DOPA

ดาวน์โหลด Application D.DOPA ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

ลงทะเบีนเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น D.DOPA

ครั้งแรก โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปตรวจยืนยันตัวตน ณ สำนักทะเบียน

สามารถยืนยันตัวตนผ่าน D.DOPA เพื่อเข้าสู่ระบบยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/01/94 ออนไลน์ บนเว็บไซต์กรมสรรพากรได้

พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนทั่วประเทศ

ที่มา:กรมสรรพากร