svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ชาวบ้านโวย เมืองพัทยา ศึกษาสร้างสะพานข้ามแยกพัทยาใต้

27 มกราคม 2566

ชาวบ้าน เดือด วอนเมืองพัทยา พับแผนสร้างสะพานข้ามแยกพัทยาใต้ หลังเปิดประชาพิจารณ์ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม-พื้นที่อาศัย ด้านนายกฯพัทยา ยันไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการฯ

ดร.มาย ไชยนิตย์ อดีตนายกเมืองหนองปรือ กล่าวถึงโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่า ตนได้ร่วมกับชาวบ้านคัดค้าน หลังได้รับผลกระทบจากโครงการฯ พร้อมนำเสนอทางออก โดยขอให้เมืองพัทยายกเลิกแนวทางการก่อสร้างแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้อีกด้วย 

“ส่วนการเสนอปัญหาผลกระทบหากเมืองพัทยาในกรณีที่มีการก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกพัทยาใต้นั้น มองว่าโครงการฯดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรงทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งรูปแบบการก่อสร้างโครงการฯมีการพ่วงการก่อสร้างสะพานลอยเข้าไปด้วย หากมีการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณกลางทุ่ง,เขา หรือริมทะเล ซึ่งไม่มีบ้านผู้คนอาศัยคงไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่”
 

ดร.มาย กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันการก่อสร้างของโครงการฯผ่านชุมชนหนาแน่น ซึ่งมีปริมาณรถวิ่งบนถนนราว 5,000 คัน ส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางเสียง ทำให้สภาพภูมิทัศน์ของพัทยาใต้เสียหายด้วย เบื้องต้นการประชุมในวันนี้มีมติให้เมืองพัทยายกเลิกแผนการสร้างสะพานลอยของโครงการฯ 

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงกรณีชาวบ้านรวมตัวคัดค้านโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา ว่า โครงการฯนี้ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาแล้วถึง 3 ครั้ง โดยมีการทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3 ผ่านระบบอนไลน์ 
 

สำหรับการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นนั้นมีการศึกษาทางเลือก 3 รูปแบบ โดยเสนอให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมเสนอความคิดเห็น ประกอบด้วย 

 

ชาวบ้านโวย เมืองพัทยา ศึกษาสร้างสะพานข้ามแยกพัทยาใต้

 

1.รูปแบบอุโมงค์ทางลอด (tunel) ซึ่งจะก่อสร้างเป็นรูปแบบอุโมงค์บนถนนสุขุมวิท ยาวเพื่อลอดใต้ผ่าน 2 ทางแยก คือ แยกพัทยาใต้และแยกเทพประสิทธิ์ แบ่งเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางยาวรวมกว่า 2 กม.

 

 2.รูปแบบสะพานยกระดับ (Over pass) ซึ่งก่อสร้างบนถนนสุขุมวิทขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ เพื่อข้ามแยกพัทยาใต้ซึ่งเป็นจุดตัดจากนั้นจึงลดระดับลงมาที่ระดับถนนจนเมื่อถึงทางแยกเทพประสิทธิ์จะก่อสร้างสะพานยกระดับอีก 1 สะพานเพื่อข้ามแยกเทพประสิทธิ์ 

 

3.รูปแบบสะพานยกระดับและอุโมงค์ทางลอด (Over pass & tunel) โดยจะทำการก่อสร้างสะพานยกระดับบนถนนสุขุมวิทเพื่อข้ามจุดตัดทางแยกพัทยาใต้ก่อนจะลดระดับลงมาที่ระดับถนนนั้น 

 

นายปรเมศวร์  กล่าวต่อว่า จากข้อสรุปจากการทำประชาพิจารณ์ทั้ง 3 ครั้ง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบรูปแบบที่ 3 คือ รูปแบบสะพานยกระดับและอุโมงค์ทางลอด (Over pass & tunel) ทั้งนี้การดำเนินโครงการก่อสร้างนั้นหากมีผลกระทบหรือมีการร้องเรียนเข้ามาก็สามารถทบทวนโครงการใหม่ได้  

ชาวบ้านโวย เมืองพัทยา ศึกษาสร้างสะพานข้ามแยกพัทยาใต้

“ยืนยันว่าเมืองพัทยายังไม่ได้มีการเสนอของบอุดหนุนไปยังกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากการก่อสร้างโครงการดังกล่าวยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันการใช้งบประมาณของเมืองพัทยาโดยตรงนั้นก็จะเป็นการใช้งบประมาณผูกพันหลายปี ทำให้เมืองพัทยาไม่สามารถนำงบประมาณมาบริหารงานส่วนอื่น ๆได้” 

 

ทั้งนี้โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ เป็นเพียงแต่การศึกษาออกแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้มาส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น ปัจจุบันยังไม่ได้มีการตั้งงบประมาณ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง หากนำงบประมาณของเมืองพัทยามาดำเนินการก่อสร้างคงไม่เพียงพอที่จะนำมาอุดหนุนการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องของบประมาณจากกระทรวงคมนาคมด้วย