svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จีนสั่งลดภาษี สินค้า 1,020 รายการ รับเลิก ZERO COVID

08 มกราคม 2566

จีนสั่งลดภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 1,020 รายการ รับความต้องการพุ่ง หลังยกเลิกนโยบาย ZERO COVID พร้อมช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบให้บริษัทยา 1 ก.ค.เตรียมลดภาษีผลิตภัณฑ์ไอทีอีก 62 รายการ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต. / ทูตพาณิชย์) ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของสื่อจีนว่า คณะกรรมการภาษีศุลกากรประจำคณะรัฐมนตรีของจีนได้ออกประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จีนได้ปรับลดภาษีนำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสินค้าอุปโภคบริโภคบางประเภทรวม 1,020 รายการ

 

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ลดอัตราภาษีนำเข้า ได้แก่ วัตถุดิบยาต้านมะเร็งบางชนิด วัตถุดิบยาต้านไวรัสโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ และยาบรรเทาอาการปวดจากโรคมะเร็ง ฟันปลอม วัตถุดิบสำหรับขดลวดขยายหลอดเลือด สารกันเสีย เป็นต้น

การลดภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของจีนในครั้งนี้ มีสาเหตุหลัก จากการที่จีนต้องเผชิญกับความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น หลังจากการยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero Covid) อีกด้านหนึ่งเพื่อต้องการลดต้นทุนวัตถุดิบให้กับบริษัทยาของจีน

 

ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์บางชนิดในจีนเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคบางส่วนต้องการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในราคาต่ำอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกัน ด้วยการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคของชาวจีนมีการยกระดับขึ้น

 

นอกจากนี้อุตสาหกรรมการผลิตต้องการลดต้นทุนวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความต้องการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นกลางที่มีคุณภาพสูงและราคาถูก เพื่อลดต้นทุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นรัฐบาลจีนจึงได้มีนโยบายในการลดภาษีการนำเข้า เพื่อรองรับและส่งเสริมการนำเข้าให้มีการขยายตัวขึ้น

 

ก่อนหน้านี้จีนได้ทำการปรับลดอัตราภาษีนำเข้าอาหารเสริมสำหรับเด็ก ปลาค็อดสีน้ำเงินแช่แข็ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เครื่องชงกาแฟ เครื่องปั่นน้ำผักผลไม้ และไดร์เป่าผม

 

ขณะเดียวกันจีนก็ต้องการเพิ่มความสามารถและยกระดับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมจีน จึงได้ทำการลดภาษีสินค้าปุ๋ยโพแทส โคบอลต์ที่ยังไม่ได้แปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ไม้ กระดาษบางชนิด กรดบอริกและอื่น ๆ เมื่อพิจารณาจากการปรับลดภาษีของจีนจะเห็นได้ว่า จีนให้ความสำคัญกับอุปกรณ์และวัตถุดิบ เทคโนโลยี และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับอุตสาหกรรมอย่างมาก

 

คณะกรรมการด้านภาษีศุลกากรแห่งรัฐสภาจีน ยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จีนจะทำการปรับลดอัตราภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 62 รายการ โดยหลังจากปรับปรุงแล้ว ระดับภาษีโดยรวมจะลดลงจากร้อยละ 7.4 เป็นร้อยละ 7.3