svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไทยเบฟ ส่งต่อการให้ที่ยั่งยืน ผ่านผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ปีที่ 23

16 ธันวาคม 2565

ไทยเบฟ ปิดท้ายปี โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23 ที่จังหวัดพะเยา ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก 4 ล้าน 6 แสนผืน พื้นที่ในภาคเหนือ และอีสาน ครอบคลุมพื้นที่ 45 จังหวัด

"ปวิณ ชำนิประศาสน์” ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คนไทยให้กันได้”... เป็นประโยคสั้นๆ ของประธาน และรองประธาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) “เจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี” ที่ทำให้เกิดเป็นโครงการส่งมอบผ้าห่ม 200,000 ผืน ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวภาคเหนือและอีสาน ที่ไทยเบฟทำมาอย่างต่อเนิ่องเป็นปีที่ 23  

ไทยเบฟ ส่งต่อการให้ที่ยั่งยืน ผ่านผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ปีที่ 23

โดยส่งมอบผ้าห่มไปแล้ว 4 ล้าน 6 แสนผืน 186 อำเภอ 15 จังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสาน พร้อมๆ กับการมอบโอกาส และความช่วยเหลือด้านการศึกษา กีฬา สาธารณสุข และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และสร้างรอยยิ้มให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งปีนี้ ได้ส่งท้ายโครงการที่จังหวัดพะเยา 

โครงการมีการพัฒนาเมื่อ 3 ปีก่อน จากผ้าห่มผืนเขียวธรรมดา สู่ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ที่เกิดจากการนำขยะขวดพลาสติกที่คัดแยก ผ่าน “โครงการเก็บกลับ - รีไซเคิล” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด (TBR) ผลิตออกมาเป็นผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีการนำขยะขวดพลาสติกจำนวน 22.8 ล้านขวด เข้าสู่กระบวนการรีดเส้นใย ถักทอเป็นผ้าห่มได้แล้ว 6 แสนผืน 
  ไทยเบฟ ส่งต่อการให้ที่ยั่งยืน ผ่านผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ปีที่ 23

การสร้างผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางความยั่งยืน ESG ของไทยเบฟ คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม E - Environment ส่วน S -Social ไทยเบฟได้สนับสนุนการเข้าถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ห่างไกล ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ G - Government คือการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน

ไทยเบฟ ส่งต่อการให้ที่ยั่งยืน ผ่านผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ปีที่ 23

สำหรับการส่งมอบผ้าห่มที่จังหวัดพะเยา ไทยเบฟได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน ส่งมอบไออุ่นให้กับพี่น้องจังหวัดพะเยา 9 อำเภอ จำนวน 12,000  ผืน และยังจัดกิจกรรมอื่นๆ อาทิ

ไทยเบฟ ส่งต่อการให้ที่ยั่งยืน ผ่านผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ปีที่ 23

กิจกรรมช้าง ฟุตบอลโมบายคลินิก นำผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาฟุตบอลมาฝึกทักษะให้กับเด็กๆ ในพื้นที่, กิจกรรมเกมปลูกจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และทำกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ จากนักศึกษาในโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมถึงกิจกรรมการแยกขยะ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล 
 

นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนโรงเรียนบ้านคำมิน ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการคัดแยกขยะ และการส่งเสริมกิจกรรมสีเขียวให้กับเยาวชน

ไทยเบฟ ส่งต่อการให้ที่ยั่งยืน ผ่านผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ปีที่ 23

“ณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำมิน กล่าวว่า โรงเรียนทำเรื่องรีไซเคิลมา 10 กว่าปี และยังร่วมงานกับภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงไทยเบฟ ในการขยายและส่งต่อความรู้ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนน้ำมินกำลังส่งต่อความรู้ไปยังชุมชนและเด็กๆ ในส่วนของการคัดแยกขยะ การนำไปรีไซเคิล สร้างให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน
ต่อไป 

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,844 วันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565