“ไทยเบฟ-ซีพี” เดินหน้าสร้างธุรกิจยั่งยืน

04 ธ.ค. 2565 | 05:30 น.

บิ๊กธุรกิจ “ไทยเบฟ-ซีพี” เดินหน้าสร้างธุรกิจยั่งยืน “ฐาปน” ชี้การบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนไม่มีสูตรสำเร็จ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ แนะนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ “ศุภชัย” ย้ำต้องสมดุลอย่างยั่งยืน วางเป้าหมายนำทัพองค์กรสู่ Carbon Neutral ภายในปี 2030

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจพลิกยุทธศาสตร์ รับความยั่งยืนโลก” ในงานสัมมนา Sustainability Forum 2023 โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ว่า ภาพรวมของปัญหาความยั่งยืนทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนมาจากภาคธุรกิจ

 

เพราะภาคธุรกิจต้องตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างการเติบโตในมิติธุรกิจ การบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนปัจจุบันยังไม่มีสูตรสำเร็จหรือกรอบวิธีการที่ตอบโจทย์ให้กับโลกใบนี้ได้ทั้งหมด ดังนั้นทุกองค์กรทุกภาคส่วนต้องมีการร่วมมือกัน

ฐาปน สิริวัฒนภักดี

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือ SMEs เพราะในอุตสาหกรรมทางด้านการเงินมีการพูดถึงเรื่องของ Blue Finance และ Green Finance สถาบันการเงินพร้อมที่จะให้ Funding สำหรับการพัฒนาและขยายธุรกิจที่ดีต่อโลกใบนี้ หลังจากโควิดมาในการประชุม COP26-COP27 ซึ่งเกิดการตื่นตัวกันทั้งโลก และเป็นมิติที่สำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจเพราะใครที่ใส่ใจและพร้อมมากกว่าอาจจะมีความได้เปรียบและมีต้นทุนทางด้านการเงิน ที่จะ funding ธุรกิจได้จริงจังกว่าผู้ประกอบการรายอื่น

 

ในแง่ของการแข่งขันอาจจะมีมิติในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแข่งขัน เพราะ SMEs หลายรายเป็น Supplier ให้กับองค์กรรายใหญ่ที่ต้องการสิ่งที่ดีต่อโลกใบนี้ นั่นหมายความว่าองค์กรขนาดใหญ่อาจหันมาใช้วัตถุดิบจาก SMEs ที่ทำธุรกิจดีต่อโลกใบนี้มากกว่า

           

ในส่วนของไทยเบฟเอง เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการความยั่งยืนเมื่อปี 2015 จนสามารถเข้าไปอยู่ในกระดานดาวโจนส์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจนกระโดดขึ้นมาในระดับ World ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับ World Industry Leader มากว่า 4 ปี และมีโอกาสจัดอีเว้นต์ความยั่งยืน อาทิ งาน Sustainability Expo 2022 เป็นการรวมตัวกันของภาคเอกชนที่ดำเนินการเรื่องความยั่งยืน

           

นอกจากนี้ยังน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์และนำไปปฏิบัติทั้งในส่วนของการทำธุรกิจและภารกิจทางด้านความยั่งยืนในมิติของ 3 ห่วงโซ่ 2 คุณค่า คือการบริโภคอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผลในการดำเนินการต่างๆ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเองทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ที่เติมเต็มเข้ามาและอยู่ในหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 

ด้านนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ Substaility Mega Trend 2023 ว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้นการทำธุรกิจด้วยความยั่งยืนจึงไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคน ทุกภาคส่วน เพราะวันนี้การทำธุรกิจมีความเกี่ยวโยงกับสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทุกองค์กรต้องบริหารจัดการธุรกิจให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน

ศุภชัย เจียรวนนท์            

ทั้งนี้เครือซีพี ได้นำกลุ่มธุรกิจทั่วโลกประกาศเป้าหมายความยั่งยืนไปเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นองค์กรเอกชนลำดับต้น ๆ ที่วางเป้าหมายความยั่งยืนที่ชัดเจน และดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม จนทำให้ในปีที่ผ่านมาเครือซีพีได้รับคัดเลือกติดอันดับผู้นำองค์กรยั่งยืนระดับโลก UNGC (UN Global Compact ) ระดับ LEAD (คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับทุกภาคส่วน)

 

“โจทย์ใหญ่ของเครือซีพี คือ ต้องสร้างความตระหนักรู้ให้คนในองค์กรดำเนินธุรกิจเป็นเนื้อเดียวไปกับความยั่งยืนให้ได้ จึงได้เร่งเดินหน้าวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนสู่ปี ค.ศ.2030 รวมทั้งสิ้น 15 เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่จะร่วมแก้วิกฤตโลกร้อน

 

โดยมีนโยบายให้กลุ่มธุรกิจของเครือฯ ทั่วโลกลงมือทำอย่างเร่งด่วนในการนำพาองค์กรสู่ Carbon Neutral ภายในปี ค.ศ.2030 และการบรรลุเป้าหมาย Zero Carbon และ Zero Waste ภายในปี ค.ศ.2050 แม้จะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เครือซีพี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ”