svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ปาฏิหาริย์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก" สุนทรพจน์ “สี จิ้นผิง” ในเวทีเอเปค 2022

19 พฤศจิกายน 2565

สื่อจีนประโคมข่าวสุนทรพจน์ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ต่อที่ประชุมผู้นำเอเปค 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ชี้ "ปาฏิหาริย์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก" แนะต้องร่วมมือกันสร้างอนาคตร่วมกัน เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แตกแยก เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และได้กล่าวสุนทรพจน์ "การรวมตัวกันและร่วมมือกันรับผิดชอบอย่างกล้าหาญในการสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน" ต่อที่ประชุม เมื่อตอนเช้าวันที่ 18 พ.ย.65 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้


เอเชีย-แปซิฟิกเป็นสถานที่แห่งชีวิตและแหล่งที่มาของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก  ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้พัฒนาอย่างจริงจัง ทำให้เกิด "ปาฏิหาริย์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก" ที่ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก ความร่วมมือในเอเชีย-แปซิฟิกหยั่งรากลึกในหัวใจของประชาชนมาช้านาน 

ปัจจุบัน โลกกำลังยืนอยู่บนทางแยกของประวัติศาสตร์อีกครั้ง และเอเชีย-แปซิฟิกมีความสำคัญและมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ใหม่นี้ เราต้องร่วมมือกันสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน เพื่อความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิก  โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ให้คำแนะนำในประการต่างๆ ดังนี้


ประการแรก ปกป้องความยุติธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ และสร้างสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของเอเชีย-แปซิฟิกในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่สงบสุขและมั่นคง 


ที่สำคัญคือ การเคารพซึ่งกันและกัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความร่วมมือ เมื่อพบปัญหา ทุกประเทศควรหารือร่วมกันเพื่อแสวงหาจุดร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราควรยึดมั่นในแนวคิดความมั่นคงร่วมกัน ครอบคลุม ให้ความร่วมมือและยั่งยืน เคารพอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนของแต่ละประเทศ ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น 


เคารพเส้นทางการพัฒนาและระบบสังคมที่ประชาชนแต่ละประเทศเลือกอย่างอิสระ ให้ความสนใจกับความกังวลด้านความมั่นคงที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือ ยุติความแตกต่างและข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี 


เราต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในธรรมาภิบาลระดับโลก ส่งเสริมการพัฒนาระเบียบระหว่างประเทศในทิศทางที่ยุติธรรมรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งให้หลักประกันเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชีย-แปซิฟิกและทั่วโลก


ประการที่สอง ยึดมั่นในความเปิดกว้างและการรวมกลุ่ม และสร้างความมั่งคั่งร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งว่าการเปิดกว้าง การไม่แบ่งแยก และความร่วมมือแบบ win-win เป็นเส้นทางที่ถูกต้องในโลก  


เราต้องยึดมั่นในลัทธิภูมิภาคแบบเปิด เสริมสร้างการประสานงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สร้างอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ส่งเสริมการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน พัฒนากระบวนการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และสร้างเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกระดับสูง 


เราต้องยึดมั่นในหลักการที่ว่า การพัฒนามีไว้เพื่อประชาชน การพัฒนาขึ้นอยู่กับประชาชน และผลของการพัฒนาจะถูกแบ่งปันโดยประชาชน เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสำหรับทุกคนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  


จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพสูง และจะเดินหน้ายกระดับการเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมและก้าวหน้าในความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific) และหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบูรณาการระดับภูมิภาคและการพัฒนา ในปีหน้า (ค.ศ.2023) 


จีนจะพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฟอรั่มเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ “สายแถบและเส้นทาง” (Belt and Road Forum for International Cooperation) ครั้งที่  เพื่ออัดฉีดแรงผลักดันใหม่ๆ ในการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชีย-แปซิฟิกและโลก


ประการที่สาม ยึดมั่นในการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และสร้างเอเชีย-แปซิฟิกที่สะอาดและสวยงาม การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นความท้าทายที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ  


เราควรเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เร่งการพัฒนาที่ประสานกันของการทำให้เป็นดิจิทัลและการทำให้เป็นสีเขียว ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับทรัพยากรพลังงาน โครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างการบริโภค และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว 


ในปีนี้ เราได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) ประสานงานเพื่อส่งเสริมการปกป้องระบบนิเวศและการพัฒนาเศรษฐกิจ จีนจะให้การสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายของกรุงเทพฯ โดยเสนอความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาระดับโลก (Global Development Initiative: GDI) ที่องค์การสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้ว (ค.ศ.2021) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติในการลดความยากจน อาหาร พลังงาน สุขภาพ และด้านอื่น ๆ และเร่งดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 ยินดีต้อนรับประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน


ประการที่สี่ เราต้องยึดมั่นในโชคชะตาร่วมกันและสร้างเอเชีย-แปซิฟิกที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน  เราต้องมองความร่วมมือในเอเชีย-แปซิฟิก จากมุมมองเชิงยุทธศาสตร์และระยะยาว รักษาบทบาทของเอเปคเป็นช่องทางหลักสำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาค และรักษาทิศทางที่ถูกต้องของความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิก 


เราควรรักษาหลักการและวัตถุประสงค์ของเอเปค และกระชับความเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การไม่แบ่งแยก ความร่วมมือ และผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เราต้องสานต่อ "จิตวิญญาณของครอบครัวที่ยิ่งใหญ่" ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน


เมื่อเดือนที่แล้ว การประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ประสบความสำเร็จ โดยชี้ให้เห็นทิศทางและกำหนดพิมพ์เขียวสำหรับการพัฒนาของจีนในปัจจุบันและอนาคต  จีนยินดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพัฒนาร่วมกับทุกประเทศบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน ความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกัน  


จีนจะยึดมั่นในการเปิดโลกภายนอกในระดับที่ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น และลึกขึ้น ยึดมั่นในวิถีความทันสมัยแบบจีน สร้างระบบเศรษฐกิจแบบเปิดระดับสูงขึ้นใหม่ และแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาของจีนกับโลกต่อไป โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีสุภาษิตไทยว่า "หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น" เราได้หว่านเมล็ดพันธุ์วิสัยทัศน์แห่งเอเปคปูตราจายา 2040 (APEC Putrajaya Vision 2040) ไว้ด้วยกัน ซึ่งควรปลูกฝังและดูแลเอาใจใส่ร่วมกัน เพื่อปลูกฝังดอกไม้แห่งความเจริญรุ่งเรืองเพื่อการพัฒนาร่วมกันของเอเชีย- แปซิฟิก


( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2022-11/18/content_5727716.htm และ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=510891357739870&id=100064570308558&mibextid=qC1gEa )