ก่อนลุ้น “คนละครึ่ง เฟส6” ของขวัญปีใหม่ ใช้ "คนละครึ่ง เฟส5" เหลือแค่ 7 วัน

24 ตุลาคม 2565

คนละครึ่ง เฟส5 เหลือเวลาการใช้จ่ายได้อีกเพียงแค่ 7 วันเท่านั้น ก่อนจะสิ้นสุดโครงการ พร้อมทั้งรอลุ้น “คนละครึ่งเฟส6” หลังรัฐบาลบสั่งการเตรียมพร้อมทำเป็นของขวัญปีใหม่ 2566

หลังจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือด่วนถึงทุกหน่วยงาน เตรียมรวบรวมมาตรการเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชน หนึ่งในนั้นอาจมีการนำโครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กลับมาอีกครั้งเป็นหนึ่งแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี ซึ่งอาจนับว่าเป็น “คนละครึ่ง เฟส6” นั้น

 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ที่ยังมีสิทธิคงเหลือสามารถใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยขอเชิญชวนให้ประชาชนเร่งใช้สิทธิให้ครบวงเงินโครงการ 800 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ภาพประกอบข่าว คนละครึ่ง เฟส 6

ล่าสุด ขณะนี้ มีจำนวนประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการครบ 800 บาท แล้วจำนวนประมาณ 9.27 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ของจำนวนผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด

 

สำหรับความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง เฟส  5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.02 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 34,941.6 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. เงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 17,786.3 ล้านบาท
  2. เงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 17,155.3 ล้านบาท 
     

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ 

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 14,609.7 ล้านบาท 
  • ร้านธงฟ้า 7,044.4 ล้านบาท 
  • ร้าน OTOP 1,666.5 ล้านบาท 
  • ร้านค้าทั่วไป 11,014.4 ล้านบาท 
  • ร้านบริการ 562.1 ล้านบาท 
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 44.5 ล้านบาท 

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.68 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.30 หมื่นราย