คนละครึ่งเฟส 6 มาแน่ ทำเนียบส่งหนังสือแจ้งทำของขวัญปีใหม่ 2566

24 ต.ค. 2565 | 07:44 น.

คนละครึ่งเฟส 6 และ เราเที่ยวด้วยกัน รอบใหม่ มาแน่นอน หลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือด่วนถึงทุกหน่วยงาน รวบรวมเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชน

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รอบใหม่ในช่วงปลายปี 2565 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน 

 

โดยมาตรการเบื้องต้นที่จะออกมานั้น นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า อาจมีมาตรการต่าง ๆ เช่น

  • คนละครึ่ง เฟส 6
  • เราเที่ยวด้วยกัน 
  • ช้อปดีมีคืน

 

ทั้งนี้มาตรการทั้งหมดอยู่ในลิสที่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่นั้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ถาพประกอบข่าวคนละครึ่ง เฟส 6

ล่าสุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงทุกหน่วยงาน ถึงการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับประชาชน โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควร ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน 

 

โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าว ต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างแท้จริง ไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศเตือนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย เช่น

  • โครงการคนละครึ่ง
  • โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐนำแผนงาน/โครงการดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และสอดคล้องในภาพรวมก่อน

 

ภาพประกอบข่าว คนละครึ่งเฟส 6 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงทุกหน่วยงาน