svasdssvasds

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน ไม่ผ่าน พร้อมวิธีแก้ไขดูที่นี่

05 ต.ค. 2565 เวลา 2:46 น. 11.9k

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน-ไม่ผ่าน หลังตรวจสอบสถานะเรียบร้อยแล้วพร้อมวิธีแก้ไขดูรายละเอียดที่นี่

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน-ไม่ผ่าน หลังกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 15.00 น.

 •  มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,105,597 ราย
 •  โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,843,003 ราย
 • และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,262,594 ราย สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่ 23 กันยายน-29 ตุลาคม 2565

 • ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

 

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน ดังนี้

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 •  ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 •  และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

 

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน-ไม่ผ่านต้องทำอย่างไรมีขั้นตอนดังนี้

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่ผ่าน

 • สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต
 • หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
 •  หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น
 •  ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้
 • โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน

 

 • สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2565 และมีสถานะการลงทะเบียนแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” หรือผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 22 กันยายน 2565 ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่ 23 – 29 กันยายน 2565
 •  สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
 • ผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด.

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด