svasdssvasds

ตรวจสอบสถานะผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่นี่ครบจบ

06 ต.ค. 2565 เวลา 16:42 น. 334.0k

วิธีตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน 2 ช่องทางทั้งเว็บไซต์ และหน่วยรับลงทะเบียน ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน พร้อมขั้นตอนต่างๆ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้องและไม่ถูกต้อง ทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิ แบบเข้าใจง่าย

ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสามารถ ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ด้วยตนเอง 

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ จึงรวบรวมข้อมูล วิธี ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มาอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆ

ตารางประกาศผล และตรวจสอบสิทธิ์ สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 

 • ผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ประกาศผล 16 กันยายน 2565
 • ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 ประกาศผล 23 กันยายน 2565
 • ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565 ประกาศผล 30 กันยายน 2565
 • ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
 • ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
 • ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
 • ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565

ตารางประกาศผล และตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านช่องทางใด

สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผ่านเว็บไซต์โครงการ ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th โดยระบุหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด ของผู้ลงทะเบียน
 2. หน่วยรับลงทะเบียน โดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนหรือ Dip Chip

ปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์

ผู้ลงทะเบียนจะต้องผ่านการตรวจสอบขั้นตอนใดบ้าง ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ผู้ลงทะเบียนจะเป็นผู้รับได้รับสิทธิ์สวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เมื่อ

 1. ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลและความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง
 2. ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
 3. ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ

 

กรณีประกาศผลการตรวจสอบสถานะบุคคลแล้วไม่ตรงกับข้อมูลในฐานของกรมการปกครองต้องทำอย่างไร

 • กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

 

กรณีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

 • ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง

 

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องดำเนินการอย่างไร

 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

 

วิธีตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คลิกที่นี่ หรือ https://welfare.mof.go.th คลิกที่นี่
 2. คลิก "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"
 3. ระบุหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด
 4. คลิก "ตรวจสอบข้อมูล"
 5.  ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน

การตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

การประกาศผลการลงทะเบียน เดือน ก.ย. 2565  เป็นประกาศผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ครอบครัวผ่านเว็บไซต์ ว่าลงทะเบียนถูกต้องหรือไม่

 • ข้อมูลถูกต้อง รอตรวจสอบคุณสมบัติ ในช่วงเดือนม.ค. 66 
 • ข้อมูลไม่ถูกต้อง หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน แล้วพบสถานะ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน/ครอบครัว ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น สําหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ รอบสําหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้น

 

หลังจากตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วต้องทำอะไรต่อ

เดือน ม.ค. 66 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์

 • ผู้ผ่านคุณสมบัติ รอยืนยันตัวตนผ่าน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคารออมสิน เพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
 • หากไม่ผ่าน จะไม่ได้รับสิทธิ ต้องยื่นอุทธรณ์

 

กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบว่าสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อใด

ไทม์ไลน์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

อัพเดท ผลสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ของผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 เริ่มตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองที่แสดง

สถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ รวม 4,282,429 ราย จากทั้งหมด 5,246,699 ราย

 • ผู้ที่มีสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์กลุ่มนี้ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลในเดือนมกราคม 2566

“สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”  964,270 ราย ที่พบข้อความว่า” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง เพราะสาเหตุ ดังนี้

 • ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
 • ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 •  สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 •  ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 • ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 •  ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 •  ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 •  ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า

 1. "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส"แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป
 2. "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย"แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เพิ่มเติมได้ที่

 • กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542 หรือ โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ที่มา: กระทรวงการคลัง,https://welfare.mof.go.th/

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด