ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พรุ่งนี้อย่าลืมเช็คสิทธิ

29 ก.ย. 2565 | 09:52 น.

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ กรทะรวงการคลัง แจ้งพรุ่งนี้ศุกร์ที่ 30 กันยายน อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ

วันนี้ 29 กันยายน 2565  นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น.

 • มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 19,103,051 ราย
 • โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,753,132 ราย
 • และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 9,349,919 ราย

 

ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 จะมีการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ และผู้ลงทะเบียนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลณ หน่วยงานรับลงทะเบียนแล้ว ในระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2565

 

โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ดังนี้

 • ผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ​https://welfare.mof.go.th หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

 

 

 

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้

 • โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 แ
 • ละสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต
 • โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์
 • เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
 • มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น
 • ผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
 • สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

 

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเน้นย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน”

 • อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/
 • หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน.