svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เลียบอันดามันปั้นเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน3จังหวัด"ระนอง พังงา กระบี่"

04 สิงหาคม 2565

กรมการท่องเที่ยว จัดประชุมนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ และพื้นที่เชื่อมโยง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องอันดามัน สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง กรมการท่องเที่ยว จัดประชุมนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ และพื้นที่เชื่อมโยงขึ้น โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานสถาบันการศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ

 

ตามที่กรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว และแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ และพื้นที่เชื่อมโยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มอบหมายให้บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน จังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ และพื้นที่เชื่อมโยง พร้อมจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

เลียบอันดามันปั้นเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน3จังหวัด"ระนอง พังงา กระบี่"

เลียบอันดามันปั้นเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน3จังหวัด"ระนอง พังงา กระบี่"

รวมทั้งจัดการจัดประชุมเวทีกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน และแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายใน 3 จังหวัดแล้ว เมื่อวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 นั้น

 

ในการนี้ กรมการท่องเที่ยว โดยที่ปรึกษาได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไปวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเบื้องต้นแล้ว และเพื่อให้แผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนตังกล่าวเป็นแผนที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

เลียบอันดามันปั้นเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน3จังหวัด"ระนอง พังงา กระบี่"

เลียบอันดามันปั้นเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน3จังหวัด"ระนอง พังงา กระบี่"

จึงได้กำหนดให้มีการประชุมนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ และพื้นที่เชื่อมโยง และนำข้อมูลมาประกอบการออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมในกลุ่มที่ 1 : กลุ่มพื้นที่จังหวัดระนอง จากนั้นจะจัดประชุม กลุ่มที่ 2 : กลุ่มพื้นที่จังหวัดพังงา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ่อน้ำร้อนรมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา และกลุ่มที่ 3 : กลุ่มพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นลำดับไป