svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ม.สงขลานครินทร์หนุนเวลเนสอันดามันส่ง3หลักสูตรฟื้นฟูสู้Long COVID 

26 กรกฎาคม 2565

 ม.สงขลานครินทร์ เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟู Post COVID Syndrome 3 หลักสูตรการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หนุนระเบียงสุขภาพอันดามันสู่หมุดหมายแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 24 ก.ค. 2565  ที่โรงแรม La Flora เขาหลัก จังหวัดพังงา  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงการเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ยังคงมีอาการผิดปกติยาวนาน หลังจากหายจากเชื้อโควิดแล้ว หรือ Post COVID Syndrome แบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จากนั้นปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทการท่องเที่ยวและกีฬาในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ” โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน 

 

โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post COVID Syndrome แบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร่วมพัฒนาขึ้นโดยคณะการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อนำมาใช้รักษาดูแลกลุ่มผู้ป่วยผู้ที่ยังคงมีอาการผิดปกติยาวนาน หลังจากหายจากเชื้อโควิดแล้ว โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวมผสมผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันตก เช่น การนวดกดจุดกระตุ้นการหายใจ การสุมยา การฝึกหายใจ สมาธิบำบัด กิจกรรมบำบัด และอาหารบำบัด เป็นต้น 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูหลังโควิดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและผสมผสาน ของม.สงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์หนุนเวลเนสอันดามันส่ง3หลักสูตรฟื้นฟูสู้Long COVID 

จากที่ได้ทดลองนำโปรแกรมดังกล่าว ไปใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยอาสาสมัครจริง ณ สถานประกอบการในเครือโรงแรม La Vela เขาหลัก จังหวัดพังงา ผลปรากฏว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID syndrome ได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Post COVID Syndrome จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หวังยกระดับการบริการในสถานประกอบการ สู่การเป็น medical wellness and tourism และกระตุ้นให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายใหม่ ๆ ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก

ม.สงขลานครินทร์หนุนเวลเนสอันดามันส่ง3หลักสูตรฟื้นฟูสู้Long COVID 

ม.สงขลานครินทร์หนุนเวลเนสอันดามันส่ง3หลักสูตรฟื้นฟูสู้Long COVID 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post COVID Syndrome แบบองค์รวมดังกล่าว จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดอันดามันและของประเทศไทย ที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นำเป็นจุดเด่น สำหรับดึงดูดและรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังการติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับทุกห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ประชาชน ชุมชน จนถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้มีรายได้สูงขึ้นอีกด้วย

 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลาย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านสุขภาพอันดับต้นๆของประเทศ สำหรับโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post COVID Syndrome แบบองค์รวมนี้  ได้มีการทดลองใช้เมื่อเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 และพบว่าสามารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post COVID Syndrome ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานประกอบการ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มีอาการ Post COVID Syndrome จากทั่วโลก โดยคาดหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และมีส่วนช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทยในอนาคตได้

ม.สงขลานครินทร์หนุนเวลเนสอันดามันส่ง3หลักสูตรฟื้นฟูสู้Long COVID 

สำหรับ รายงานโพสต์โควิด พังงาและอันดามันเมืองต้นแบบภาคเอกชน ตัวแทนโดยคุณก้าน ประชุมพรรณ์ เป็นโครงการที่ต่อยอดธุรกิจโรงแรมเพื่อสุขภาพและเอสเอ็มอี เป็นการเอาอาชีพมาผนวกกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เอกชนเห็นภาพความเชื่อมั่นจะมีธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ และเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนโครงการนี้ทุกมิติ  โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดพังงาอยู่ในคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วยเพื่อเสริมให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองน่าอยู่ และนำแผนโครงการนี้พร้อมกับระเบียงสุขภาพอันดามัน(Andaman Wellness Corridor) ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าแผน กรอ. จังหวัดพังงาเป็นที่เรียบร้อย

 

ในกิจกรรมการเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีอาการ Post Covid Syndrome  ยังมีการเสวนาหัวข้อ “Wellness integration : ฟื้นกาย ฟูใจ ไปกับ Holistic Post Covid care” โดยนายสมพงศ์  ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ร่วมกับคณาจารย์จากคณะการแพทย์แผนไทย และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

การออกบูธนิทรรศนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาทิ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันฮาลาล และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ เช่น สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย คลินิคลาฟอร่า เขาหลัก  เขาหลัก Wellness และบูธอาหารสุขภาพจากโรงแรม La Vela เขาหลักอีกด้วย