ชมรมเภสัชชนบท ออกแถลงการณ์ จี้รัฐหยุดใช้กัญชาเสรีเกินขอบเขตทางการแพทย์

30 ก.ค. 2565 | 02:43 น.

ชมรมเภสัชชนบท ย้ำจุดยืน ออกแถลงการณ์ จี้รัฐหยุดใช้กัญชาเสรีที่เกินขอบเขตทางการแพทย์ ชง 5 ข้อ ขอให้รัฐดำเนินการ

เภสัชกรสุภนัย ประเสริฐสุข ประธานชมรมเภสัชชนบท ออกแถลงการณ์เรื่อง ให้รัฐหยุด "การใช้กัญชาเสรีที่เกินขอบเขตทางการแพทย์" โดยมีใจความว่า

 

ชมรมเภสัชชนบทมีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดในการสนับสนุนให้มีการใช้กัญชาทางแพทย์โดย ผู้ป่วยประชาชนเพื่อการพึ่งตนเอง เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ในการควบคุมกัญชา เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 เครือข่ายเภสัชกรซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติทั้งในต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำในระดับชุมชน

 

ได้พบข้อกังวลเมื่อพบว่าสังคมอยู่ในสภาวะ "เสรีกัญชาอย่างทั่วถึง" เกิดการใช้อย่างล้นเกินและรวดเร็วในทางสันทนาการเกินไปกว่าเจตนารมย์พึ่งพาตนเองทางการแพทย์ กลุ่มเปราะบางและเยาวชนได้รับผลกระทบในทันที ขณะที่มาตรการป้องกันไม่เข้มแข็งเพียงพอ เกิดภาวะสับสนรายวันในการบังคับ

ชมรมเภสัชชนบท ออกแถลงการณ์ จี้รัฐหยุดใช้กัญชาเสรีเกินขอบเขตทางการแพทย์

อย่างไรก็ดีแม้จะมีการเตรียมกฎหมายเฉพาะในการควบคุมกัญชา จากสถานการณ์ที่สังคมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มว่ากลุ่มเปราะบาง เยาวชนและผู้ป่วยจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังให้ได้รับผลไม่พึงประสงค์หากรัฐยังคงนโยบายเดิม ไม่หยุด "การใช้กัญชาเสรีที่เกินขอบเขตทางการแพทย์" ชมรมเภสัชชนบทในฐานะหน้างานที่ใกล้ชิดประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ จึงขอให้รัฐดำเนินการ

 

1. ระงับการปลูกกัญชาที่ทำได้อย่างเสรีไม่มีการควบคุม มาตรการปัจจุบันที่ให้จดแจ้งไม่มีศักยภาพเพียงพอ

 

2. หยุดให้มีการจำหน่ายช่อดอกกัญชาอย่างเสในที่สาธารณะ การอนุญาตจำหน่ายต้องมีสถานที่ชัดเจน ได้รับอนุญาต จำกัดจำนวนและปริมาณและผู้ที่สามารถใช้ได้

 

3. การจำหน่าย นำไปเป็นส่วนผสมในอาหาร ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ต้องแจ้ง/แสดงให้ผู้บริโภคและประชาชนทราบ

 

4. การเฝ้าระวัง ติดตามและรักษาผู้ที่ได้รับผลที่ไม่พึ่งประสงค์จากการได้รับกัญชา(ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ) ต้องเกิดขึ้นและมีการปฏิบัติในทุกพื้นทันที

 

5.  รัฐและบุคลากรทางการแพทย์หยุดมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม สร้างภาพลักษณ์การใช้เพื่อสันทนาการและไม่สร้างให้เกิดการส่งเสริมการใช้โดยกลุ่มเปราะบาง เยาวชนหรือผู้ป่วย

 

กัญชาเพื่อการพึ่งตนเองทางการแพทย์ เป็นเจตนาที่สำคัญในการสร้างศักยภาพให้ประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้สังคมมีทิศทางการใช้กัญชาที่ถูกต้องและก้าวหน้า