svasdssvasds

นำเข้าเมล็ดพันธุ์“กัญชา-กัญชง-กระท่อม”ขึ้นทะเบียนที่กรมวิชาการเกษตร

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 มิ.ย. 2565 เวลา 4:10 น. 218

เพจไทยคู่ฟ้า แจ้งว่า ผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ “กัญชา – กัญชง – กระท่อม” ต้องขึ้นทะเบียนที่เว็บกรมวิชาการเกษตร ส่วนประชาชน ซื้อเมล็ดได้ จากร้านที่มีใบอนุญาต สอบถามได้ที่ สายด่วน 1174

เพจไทยคู่ฟ้า แจ้งว่า นำเข้าได้! เมล็ดพันธุ์ “กัญชา - กัญชง - กระท่อม” ขึ้นทะเบียนที่เว็บกรมวิชาการเกษตร 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ กษ. เพื่อรองรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ กัญชา กัญชง และกระท่อม สนับสนุนการเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ให้ประชาชนสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชทั้ง 3 ชนิดได้จากทุกประเทศ โดยประเทศต้นทางต้องแนบ

  • ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (PC)
  • ใบรับรองว่าไม่ใช่พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMO)

 

กำกับมาด้วย  โดยจะไม่มีการเก็บเมล็ดตัวอย่างมาสุ่มตรวจอย่างพืชชนิดอื่น มีราคาสูง แต่จะใช้การติดตามตรวจสอบที่แปลงปลูกหรือแหล่งเพาะพันธุ์จำหน่ายแทน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ One Stop Service กรมวิชาการเกษตร โทร. 1174

 

  • ผู้นำเข้าหรือผู้รวบรวมและจำหน่าย ให้ขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร  ซึ่งอนุญาตได้ภายใน 1 วัน
  • นักวิจัย นักพัฒนา นักปรับปรุงพันธุ์ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรได้
  • ประชาชนที่ต้องการซื้อเมล็ดไปปลูกขอให้ซื้อจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร
  • ร้านจะต้องแสดงใบอนุญาตให้ผู้ซื้อเห็นได้ด้วย

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง