การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ 9 ไฟล์ตขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ปี2565

10 มิ.ย. 2565 | 02:55 น.

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ 9 ไฟล์ตขนส่งผู้โดยสาร 2,508 คน ร่วมแสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 โดยเดินทางออกจากประเทศไทยใน 3 จุดบิน

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการกิจการพิเศษฮัจย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดเที่ยวบินพิเศษของการบินไทย เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  ประจำปี 2565

 

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ 9 ไฟล์ตขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ปี2565

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามและได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL – Q

 

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ 9 ไฟล์ตขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ปี2565

 

ในปี 2565 นี้ การบินไทยให้บริการขนส่งผู้แสวงบุญ ประมาณ 2,508 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยเที่ยวบินพิเศษรวม 9 เที่ยวบินไป-กลับ ออกจากประเทศไทย 3 จุดบิน ได้แก่ นราธิวาส หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เดินทางสู่ 2 จุดบินของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ มะดีนะห์ และเจดดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เที่ยวบินขาไป ระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2565 และวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

 

  • เส้นทางนราธิวาส – มะดีนะห์  จำนวน 2 เที่ยวบิน  ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565

 

  • เส้นทางหาดใหญ่ – มะดีนะห์  จำนวน 2 เที่ยวบิน  ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2565

 

  • เส้นทางหาดใหญ่ – เจดดาห์  จำนวน 3 เที่ยวบิน  ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

 

  • เส้นทางกรุงเทพฯ – เจดดาห์  จำนวน 2 เที่ยวบิน  ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565

 

เที่ยวบินขากลับระหว่างวันที่ 18 -21 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2565

 

  • เส้นทางเจดดาห์ – นราธิวาส  จำนวน 2 เที่ยวบิน  ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2565

 

  • เส้นทางเจดดาห์ – หาดใหญ่  จำนวน 2 เที่ยวบิน  ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565

 

  • เส้นทางมะดีนะห์ – หาดใหญ่  จำนวน 3 เที่ยวบิน  ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565

 

  • เส้นทางมะดีนะห์ – กรุงเทพฯ  จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2565

 

บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจทั้งของรัฐบาลไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย