"ฉาย บุนนาค"ลาออกประธานบอร์ด NBC เดินหน้า One Nation

31 พ.ค. 2565 | 08:12 น.

"ฉาย บุนนาค"ลาออกประธานบอร์ด"เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น" หรือ NBC หลัง NATION ขายหุ้น 61% ให้กลุ่มทุนใหม่ เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ One Nation ผนึก 8 สื่อในเครือเป็นหนึ่งเดียว ก้าวสู่ภูมิทัศน์ใหม่แห่งโลกอนาคต

นายทินกร พันพานิชย์กุล กรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ( NBC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

 

1.อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล ให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) แทน นายชาลี ดิษฐลักษณ ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

2. อนุมัติแต่งตั้ง นายสรไกร ศรีสัจจารักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ แทน พลเอกวัฒนชัย ฉายเหมือนวงศ์ ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

3. อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ กรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท แทน นายฉาย บุนนาค ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

4. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ นายฉาย บุนนาค นายสุภวัฒน์ สงวนงาม และ นางสาวอรอร อัครเศรณี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) (NATION) อนุมัติขายหุ้นสามัญใน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  NBC จำนวน 691.03 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4569 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NBC ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นรวม 898.34 ล้านบาท ให้แก่ นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ และ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม โดยคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

 

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้น NATION ยังได้อนุมัติ ซื้อหุ้น บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NNV) จำนวน 85.99 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ NNV ในราคาหุ้นละ 2.7878 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 239.72 ล้านบาท จาก บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  NBC

 

ขณะที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NBC เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2565  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด หรือ NNV จำนวน 85,999,997 หุ้น หรือ คิดเป็น 99.99% ของทุนจดทะเบียนของ NNV ให้แก่ NATION

 

ทั้งนี้ NNV เป็นผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ช่องเนชั่นทีวี 22 และยังถือหุ้นใน บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด (Nation Coffee) จำนวน 60,000 หุ้น หรือคิดเป็น 60% ของทุนจดทะเบียนของ Nation Coffee

 

นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร NATION เปิดเผยว่า การที่ผู้ถือหุ้นทั้ง NMG และ NBC อนุมัติเป็นมติเอกฉันท์ ทุกวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้ “เนชั่น กรุ๊ป” เดินหน้าตามแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจตามนโยบาย One Nation ดังนั้นครั้งนี้ ถือเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญของ เนชั่น กรุ๊ป สู่ภูมิทัศน์ใหม่แห่งโลกอนาคต ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่สถาบันสื่อที่มีความเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

โดยนโยบาย One Nation คือ การผนึกกำลัง และสร้าง Synergy ทางธุรกิจระหว่างกลุ่มสื่อทั้ง 8 ภายใต้ เครือเนชั่น กรุ๊ป นั้นคือ กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, เนชั่นไทยนิวส์, เนชั่นทีวี 22, The Nation Thailand ,The People, ขอบสนาม และ สปริง ออนไลน์ ภายใต้การทำหน้าที่องค์กรสื่อสารมวลชน ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ในการทำหน้าที่ ตามจริยธรรมวิชาชีพสื่อ ตรวจสอบทุจริต ดูแลผลประโยชน์ เพื่อประเทศชาติ และประชาชน ตอกย้ำความเป็นสื่อที่รับผิดชอบต่อสังคม

 

ในปีนี้ NATION เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 51 ปี เราเป็นสถาบันสื่อที่ยืนหยัดเคียงคู่คนไทยมายาวนาน และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ยึดมั่นอุดมการณ์ในการเป็นสถาบันสื่อเพื่อประเทศชาติ และประชาชน

 

"ภายหลังการทำรายการนี้ เนชั่น กรุ๊ป จะมีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง พร้อมด้วยกระแสเงินสด และมีความพร้อมในการเดินหน้าขยายธุรกิจต่อไป ทั้งนี้การปรับโครงสร้างธุรกิจของ Nation Group จะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค. ตามนโยบาย One Nation”

 

 

\"ฉาย บุนนาค\"ลาออกประธานบอร์ด NBC เดินหน้า One Nation