กระหึ่มโซเชียล แคมเปญใหม่ “ยูนิลีเวอร์” รณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน

04 พ.ค. 2565 | 10:50 น.

ยูนิลีเวอร์ ยิงแคมเปญโดฟ รณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน ย้ำแม้ออกกฎคุมแล้ว แต่โรงเรียนยังมีปฏิบัติอยู่ พร้อมเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนร่วมเดินหน้า เหตุผลวิจัยพบทำให้เด็กขาดความมั่นใจ

แม้ประเทศไทยจะแก้ไขกฎระเบียบทรงผมของนักเรียน เพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้นและห้ามไม่ให้มีการลงโทษนักเรียนโดยการตัดผม แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างของ บริษัท ยูโกฟ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้หญิงและครู พบว่า 74% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่าการบังคับตัดผมยังคงมีอยู่เพื่อให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน

 

โดยแท้ที่จริงแล้ว กฎระเบียบเหล่านี้ส่งผลกระทบมากกว่าแค่ผมของนักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจที่จัดทำขึ้น ที่พบว่า นักเรียนมัธยม 8 ใน 10 คน ได้สูญเสียความมั่นใจในตนเอง การรณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน  จึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง ผ่านโครงการ Dove Self-Esteem Project

ยูนิลีเวอร์ รณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน

สำหรับผลการสำรวจของโดฟ พบว่า:

  • เกือบครึ่งของนักเรียนมัธยมปลายที่ถูกลงโทษตัดผม ระบุว่า การกระทำดังกล่าวได้ส่งผลลบต่อการแสดงความคิดเห็นของพวกเขา
  • นักเรียนมัธยมปลายมากกว่า 3 ใน 5 คน เชื่อว่ากฎบังคับเรื่องทรงผม ทำให้พวกเขารู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างของตนเอง หรือรู้สึกว่ารูปลักษณ์ของตนเองดูไม่ดี
  • นอกจากผลสำรวจในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว  ในกลุ่มหญิงสาว (19-24 ปี)  71% ระบุว่า กฎระเบียบบังคับทรงผมส่งผลลบต่อความมั่นใจในตนเองของพวกเธอด้วยเช่นกัน
  • ผลการสำรวจยังพบว่า ครูมากกว่า 40% ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขของกฎระเบียบเรื่องทรงผม
  • ผู้ตอบแบบสำรวจ  3 ใน 5 คน เห็นว่ากฎระเบียบเรื่องการบังคับทรงผมนั้นล้าสมัย และโรงเรียนไม่ควรบังคับใช้อีกต่อไป

 

“ผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์” รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดฟ (Dove) กล่าวว่า  โดฟ มีความเชื่อว่า หากเราสามารถส่งเสริมความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ พวกเขาจะสามารถเติบโตอย่างมั่นใจ พร้อมอนาคตที่สดใสและโอกาสที่เปิดกว้าง สาเหตุที่โดฟมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ช่วยให้เด็กได้เติบโตขึ้นในแบบที่ดีที่สุดของพวกเขา

ยูนิลีเวอร์รณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน

ทั้งนี้บริษัทได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรด้านการศึกษา ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการริเริ่มกองทุน Growth Fund (เดอะ โกรธ์ ฟันด์)  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับลูกหลานของเรา

ยูนิลีเวอร์รณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน

ทั้งนี้โครงการ Dove Self-Esteem Project ดำเนินมาแล้วกว่า 15 ปี  โดยโดฟได้ช่วยผู้ปกครอง ผู้ให้คำปรึกษา ครู และผู้นำรุ่นใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมั่นและการเห็นคุณค่าในตนเอง ไปยังคนรุ่นใหม่กว่า 82 ล้านคน ทั่วโลก ทำให้โดฟกลายเป็นแบรนด์รายใหญ่ที่สุดของโลกที่ส่งเสริมและให้การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจในรูปร่างตนเอง ภายในปี 2573  โดฟ มุ่งที่จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ จำนวน 250 ล้านคน มีความพึงพอใจในรูปลักษณ์และยอมรับความงามในแบบของตนเอง

 

โดฟ กำลังผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรอย่าง สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ  และโดฟยังร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา  ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกนอกบ้าน” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกถึงผลกระทบของการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกินขอบเขตที่ส่งผลต่อความมั่นใจของเด็ก และการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

 

“การถูกบังคับตัดผม อาจกลายเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายและสร้างความบอบช้ำทางจิตใจให้กับนักเรียน และสามารถส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการพัฒนา “ตัวตน” ของเด็กและวัยรุ่น ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข มีความมั่นใจ และมีความเคารพตัวเอง 

ยูนิลีเวอร์รณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน

ถ้าเราต้องการให้เด็กๆ ของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางใจ เราต้องเริ่มให้ความสำคัญในการเคารพตัวตนและสร้างรากฐานความมั่นใจนี้ให้กับพวกเขา ตั้งแต่วันนี้” ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น กล่าว

 

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง  โดฟ เชิญชวน ผู้ปกครอง นักเรียน และนักการศึกษา ร่วมรณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมในโรงเรียน ผ่านทางเว็บไซด์ DoveLetHerGrow.com หรือสแกน QR  สัญลักษณ์ของแคมเปญที่ปรากฏอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมแสดงจุดยืนนี้ของคุณ เพื่อทุกคน  และ โดฟ