ปาฐกถา พิเศษ เส้นทาง “กัญชา-กัญชง” จากยาเสพติด สู่พืชเศรษฐกิจ

22 เม.ย. 2565 เวลา 9:19 น. 283

“สาธิต ปิตุเตชะ” รมช.สาธารณสุข ปาฐกถาพิเศษ เส้นทาง “กัญชา-กัญชง” จากยาเสพติด สู่พืชเศรษฐกิจ ชูความสำเร็จ อนุมัติตำรับกัญชาแผนไทย/แผนปัจจุบันกว่า 50 ตำรับ กระจาย รพ.รัฐ กว่า 1.3 ล้านขวด/ซอง ใช้กับผู้ป่วยกว่า 1.02 แสนราย แย้มข่าวดี ไทย เตรียมคิกออฟ เปิดหน้ากาก เร็วๆ นี้

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

วันที่ 22 เมษายน 2565 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปาฐกถาพิเศษ ในงาน สัมม นา CANNABIS WEALTH “สูตร (ลับ) ฉบับ รวยด้วย ...กัญชา”  ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ กล่าวว่า  หากกล่าวถึง CANNABIS หรือ กัญชา ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ในประเทศแล้ว ต่อไปอาจจะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ สำอาง อาหาร  ซึ่งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเสนอร่างกฎหมายเข้าไปอยู่ในสภาแล้วเพื่อรอการพิจารณาโดยปกติ วาระ 2-3 ไม่เกิน 7 เดือน วันที่ 22 พ.ค.นี้จะเป็นการเปิดประชุมสามัญประจำปี กระบวนการนี้จะเดินต่อไป

 

ปาฐกถา พิเศษ เส้นทาง “กัญชา-กัญชง”  จากยาเสพติด สู่พืชเศรษฐกิจ

 

แต่อย่างน้อยที่สุดเรามีประกาศของกระทรวงสาธารณะสุขที่ปลดล็อกไม่ให้เป็นยาเสพติดไปแล้ว นี่เป็นโอกาสและความชัดเจนในระดับหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรและนักธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องการดูแลเรื่องที่จะนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ หรือนำประโยชน์ไปทางการศึกษาและวิจัยจะได้เดินหน้าต่อ มีความเข้าใจและรอบรู้ได้ตรงกัน

 

อัพเดท "กัญชา-กัญชง"

 

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณ ได้มีการอนุญาตกัญชา ทางการแพทย์ ที่ได้มีการอนุมัติตำรับกัญชาแผนไทย/แผนปัจจุบันกว่า 50 ตำรับ ซึ่งการที่จะออกมาได้จะต้องผ่านกระบวนการทางกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการผลิตกระจายไปยังโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศกว่า 1.3 ล้านขวด/ซอง ใช้กับผู้ป่วยกว่า 1.02 แสนราย ซึ่งจะมีคลินิกกัญชา อยู่ในโรงพยาบาล เพียงแต่ว่าวิธีคัดกรองผู้ป่วยที่จะใช้กัญชาจะต้องให้แพทย์มากำหนดว่าจะใช้ได้หรือไม่กับคนไข้ นั้นๆ เช่น การลดอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย โรคมะเร็ง เป็นต้น ต่อไปเชื่อมั่นว่าแพทย์แผนไทย ลดรายจ่ายของพี่น้องของคนไทยได้ในอนาคต

 

ปาฐกถา พิเศษ เส้นทาง “กัญชา-กัญชง”  จากยาเสพติด สู่พืชเศรษฐกิจ

ปาฐกถา พิเศษ เส้นทาง “กัญชา-กัญชง”  จากยาเสพติด สู่พืชเศรษฐกิจ

 

ดร.สาธิต  กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีการอนุญาตผลิต (ปลูก) ออกเอกสารซื้อขายกัญชา ในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด จากระบบ อย.ทั้งสิ้น 5,092 ฉบับ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง เป็นไปตามกฎหมาย เช่น วิสาหกิจชุมชน มาขออนุญาตแล้วให้ อย.กับกรมการแพทย์แผนไทยดูความเป็นมาตรฐานเพราะเรามีข้อมูลรอบด้าน

 

"กัญชา”  เป็นพืชที่สามารถไปดูดซับสารกันเปื้อนในดินสูงมาก เพราะฉะนั้นการปลูกและการทำโรงเรือนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง นี่คือหัวใจสำคัญในการเดินหน้าไปกับเศรษฐกิจกัญชา  แต่เราต้องเข้าใจถ่องแท้ว่าวิธีใช้จะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นการออกเอกสารของ อย.ทำไปได้เยอะ ส่วนใหญ่จะซื้อขายใบกัญชา ปริมาณกว่า 9.5 ล้านตัน เป็นร้อยละ 65 ของการซื้อขายฯ นำไปใช้อุตสาหกรรม เครื่องดื่ม ที่เหลือนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง ตามลำดับ นี่คือความคืบหน้า ใน 1 ปีที่ผ่านมา กระจายตัวไปทุกเซกเตอร์ทั้งร้านอาหารและอุตสาหกรรมที่ดีสุดก็คือเครื่องสำอาง

 

ปาฐกถา พิเศษ เส้นทาง “กัญชา-กัญชง”  จากยาเสพติด สู่พืชเศรษฐกิจ

 

 “กัญชา-กัญชง”  จากยาเสพติด สู่พืชเศรษฐกิจ

 

ดร.สาธิต  กล่าวว่า ตนได้มีมีนโยบายสำคัญให้แพทย์แผนไทยทั่วประเทศให้ร่วมมือกันใช้กัญชาหรือตำรับยาแพทย์แผนไทยไปดูผู้ป่วยลองโควิด ซึ่งเป็นผู้ป่วยทิ่ติดอาการโควิดหลงเหลือนี่คือเกิดขึ้นให้นำยาศุขไสยาศน์ ไปใช้ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรูปของชาชง ที่ได้รับอนุญาตกว่า 11 รายการ ,เครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังมีอาหารที่ส่วนผสมประกอบของกัญชงกัญชา

 

บรรยากาศในงาน

 

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟปรุงสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค วุ้นสำเร็จรูป อื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าบริโโภค อาจจะนำผลผลิตจากต้น ใบ สกัดแล้ว ปัจจุบันได้มีการอนุญาตไปกว่า 80 รายการ แต่ในอนาคตจะมีความหลากหลายการทั้งอาหาร เสริมอาหาร จะถูกคิดเพิ่มมากขึ้น นี่คือบายโบดักส์ที่เห็นว่ามีจำนวนมากขึ้น

 

ดูชัด ส่วนไหนเป็น-ไม่เป็น ยาเสพติด

 

 

หวังทดแทนยานำเข้าจากต่างประเทศ

 

หากพูดถึงประกาศปลดล็อกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนาม เราปลดล็อกกัญชาเพื่อทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพที่สำคัญ นี่เป็นประเด็นที่สำคัญก็คือการลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ถ้าร่างกฎหมายผ่านสามารถที่จะไปปลูกกัญชาจดแจ้งได้แล้วจะสามารถนำกัญชาที่ปลูกได้เอง ไปผลิตยา รักษา ทดแทนยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ

 

ปาฐกถา พิเศษ เส้นทาง “กัญชา-กัญชง”  จากยาเสพติด สู่พืชเศรษฐกิจ

"นี่เป็นการลดรายจ่ายที่มหาศาลในภาพรวมของประเทศ และสามารถนำต้นกัญชา ที่ปลูกไปขายให้กับกรมแพทย์แผนไทยได้ปรุงยา หรือจะมีสูตรง่าย ที่จะให้กับชาวบ้านได้ เป็นการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในพื้นที่ทุรกันดานแล้วเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อรอรับโอกาสในอนาคตที่จะเปิดกว้างมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้ว จะเดินหน้าต่อไป"

 

ปาฐกถา พิเศษ เส้นทาง “กัญชา-กัญชง”  จากยาเสพติด สู่พืชเศรษฐกิจ

ดร.สาธิต กล่าวว่า 3 ปีเต็มที่ทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์โควิด ล่าสุดเมื่อเช้านี้ ศบค.ประชุม เดินทางเข้ามาในประเทศ ลดขั้นตอนการตรวจ เทสต์ แอนด์โก หลังจากนั้นก็ลด ขั้นตอนยุ่งยากลง รวมทั้งคนไทย ได้มีความสะดวกมากขึ้น เหลือแค่การตรวจ ATK แค่ครั้งเดียว ไม่ต้องไปรอโรงแรมใน 4 ชั่วโมงนี่จะเป็นการเปิดเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือคนไทยเดินทางไปต่างประเทศกลับมามีความยุ่งยาก

 

ต่อไปจะทำให้นักลงทุนต่างๆ สะดวกมากขึ้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศ ตัวเลขการเดินทางในช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา เฉลี่ย 1 หมื่นคน/วัน ถ้าเทียบกลับไปน้อยมากเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะเดินหน้าในการทำให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายของนักเดินทาง รวมถึงเป้าหมายของนักลงทุน และในเร็วนี้จะมีการเปิดหน้ากากพร้อมกันทั่วประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง