svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สื่อโฆษณาไทยปี 65 ยังขาขึ้น เม็ดเงินแนวโน้มบวกเพิ่ม 2.1-5%

17 มีนาคม 2565

MAAT ชี้ตลาดสื่อโฆษณาไทยปี 65 ยังฟื้นตัว มีแนวโน้มโตเติบโตในทิศทางบวกตั้งแต่ 2.1 - 5% ทั้งกลุ่มของใช้จำเป้นในบ้าน และสินค้าสุขภาพ เผยปัจจัยกระทบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน และสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย

ดร. ธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand : MAAT) เปิดเผยว่า ตัวเลขการใช้สื่อโฆษณา ปี 2565 ยังคงบวก โดยมีการคาดการณ์ปีนี้ว่าจะมีภาพรวมการเติบโตอยู่ระหว่าง 2.1- 5% จากภาพรวมงบประมาณการใช้สื่อปี 2564 มูลค่าตลาดโฆษณาในประเทศไทยเติบโตขึ้น 1.1% จากกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภคภายในบ้านและ เครื่องใช้ไฟฟ้า และตลาดโฆษณายังคงเติบโตต่อเนื่อง 

สื่อโฆษณาไทยปี 65 ยังขาขึ้น เม็ดเงินแนวโน้มบวกเพิ่ม 2.1-5%

ในปี 2565 หน่วยธุรกิจที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค เน้นการอยู่ที่บ้าน สินค้าที่จำเป็นและดีต่อสุขภาพ ยังคงยังเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งช่องทางออนไลน์ที่มีความนิยมอย่างมาก ส่งผลให้หลายกลุ่มธุรกิจเติบโต อาทิ ธุรกิจเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์และเพื่อสุขภาพ ร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า วิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก และเว็บไซด์และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นต้น

ดร. ธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

ในส่วน ADEX ในปี 65 การเติบโตส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับปริมาณการติดเชื้อไวรัส Omicron ต่อวัน (New case/Day) ซึ่งสามารถแบ่ง เป็น 3 ระดับดังนี้

สื่อโฆษณาไทยปี 65 ยังขาขึ้น เม็ดเงินแนวโน้มบวกเพิ่ม 2.1-5%
ระดับที่ 1 ถ้าปริมาณการติดเชื้อสูงสุดที่ 11,000 คนต่อวัน ภาพรวมของตลาดโฆษณา จะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 5%
ระดับที่ 2 ถ้าปริมาณการติดเชื้อสูงสุดที่ 17,000 คนต่อวัน ภาพรวมของตลาดโฆษณา จะมีการเติบโตลดลงเหลือ +4%
ระดับที่ 3 ถ้าปริมาณการติดเชื้อสูงสุดที่ 32,000 คนต่อวัน ภาพรวมของตลาดโฆษณา จะมีการเติบโตลดลงเหลือ +3%
 

แต่อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือสงครามในประเทศยูเครนซึ่งหากมีการยืดเยื้อต่อไป จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมัน สินค้าอุปโภคบริโภคที่จะถีบตัวสูงขึ้น ทางสมาคม MAAT มองว่าจะเป็น Worst Scenario อย่างไรก็ตามตลาดเม็ดเงินโฆษณาโดยรวมก็จะยังคงเป็นบวกแต่การเติบโตจะลดลงเหลือที่ +2.1% สื่อที่มีการการเติบโตมากขึ้นคือสื่อ out-of-home เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีการเดินทางออกจากบ้านเริ่มเป็นปกติมากขึ้น แต่ก็ยังมีการระมัดระวังตัว ใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด อีกสื่อหนึ่งที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้หวือหวาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็คือสื่อ Online ซึ่งมีการเติบโตถึง 10.2 %

สื่อโฆษณาไทยปี 65 ยังขาขึ้น เม็ดเงินแนวโน้มบวกเพิ่ม 2.1-5%

ท้ายนี้ Inflation ของตลาดมีเดียโดยรวมในปี 65 จะอยู่ที่ 5% โดยที่ TV จะมี inflation ที่ประมาณ +6.39% และ out-of-home จะอยู่ที่ +3% ในขณะที่สื่ออื่นๆ จะไม่มี Inflation ยกเว้น สื่อสิ่งพิมพ์ที่จะ -5%

สื่อโฆษณาไทยปี 65 ยังขาขึ้น เม็ดเงินแนวโน้มบวกเพิ่ม 2.1-5%


ดร. ธราภุช กล่าวว่า ไทยผ่านช่วงเวลาจากสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว ความรุนแรงของโรคระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเริ่มน้อยลงสำหรับประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน 3 เข็มหรือมากกว่า ทั้งนี้นักท่องเที่ยวก็ยังมีการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นภายใต้มาตรการที่เข็มงวดของรัฐบาล แต่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ ณ ปัจจุบันคือสถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเชียกับประเทศยูเครนและประเทศอื่น ๆ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราพึงจะทำได้คือการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และการจับจ่ายใช้สอยสินค้าในประเทศ ซึ่งนักการตลาดควรเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวอย่างทันท่วงทีให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และต้องเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปได้ด้วยกัน


สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรในวงการมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณา ทั้งในด้านประสิทธิภาพของสื่อและบุคลากรให้มีมาตรฐานในวิชาชีพ และมีจริยธรรมทางธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมโฆษณาและส่วนรวม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือกันในระดับนานาประเทศ