เคาะเปลี่ยนชื่อ แบรนด์ ซันโทรี่ เป็น "ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย"

16 มีนาคม 2565

บอร์ด ‘แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย’ ไฟเขียวเคาะ เปลี่ยนชื่อ‘ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย’ เป็นตอกย้ำความแข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ ‘ซันโทรี่ กรุ๊ป’ พร้อมดึงเทคโนโลยี-องค์ความรู้จากเครือซันโทรี่เสริมแกร่งผลิตภัณฑ์และขยายตลาดต่างประเทศ

แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย’ ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย’ บริษัทในเครือซันโทรี่ กรุ๊ป สะท้อนความแข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้แนวคิด ONE SUNTORY เดินเกมธุรกิจตามบริษัทแม่ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Growing for Good’ หรือการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทัพกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น 3 กลุ่มหลัก 

 

นายอัชวิน ราชโกปาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย และอินโดไชน่า เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท ซันโทรี่ ได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในเครือทั่วโลก ภายใต้แนวคิด ‘ONE SUNTORY’ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนภาพการเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านสินค้าประเภทเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จึงเป็นที่มาของการประกาศเปลี่ยนชื่อ “บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด” เป็น บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด” โดยได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมาย “From Good To Great” ซึ่งเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ ‘Growing for Good’ หรือความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง โดยหลังจากนี้บริษัทจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทแม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกมิติ ได้แก่ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยจะนำความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ฯ มาคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ ส่งมอบให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ด้วยจำนวนฐานลูกค้าที่ครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก จึงเป็นโอกาสที่บริษัทจะสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น

ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งปัจุบันบริษัททีม ‘Center of Excellence’ จากประเทศญี่ปุ่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้คำแนะนำแก่พนักงานในแต่ละแผนกเพื่อยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะจัดเทรนนิ่งให้กับพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ในประเทศต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานที่ต้องการหาประสบการณ์ และสนใจย้ายไปทำงานในประเทศต่างๆที่อยู่ภายใต้เครือของบริษัทอีกด้วย

เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่ง และขยายการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์เป็นชื่อ “แบรนด์” (BRAND’S) เพื่อทำให้ชื่อ “แบรนด์” มีความสอดคล้องกันเป็นแบรนด์เดียวทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ และได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด (BRAND’S Essence of Chicken) ประกอบด้วย แบรนด์ซุปไก่สกัดแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสมุนไพร และแบรนด์จูเนียร์ 

 

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์รังนกแท้ (BRAND’S Bird Nest Drinks)

 

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์แพลนท์เบสท์สกัด (BRAND’S Plant-based Essence) ประกอบด้วย แบรนด์เบอร์รี่พลัส แบรนด์ไฟโตดริ้งค์ แบรนด์เจนยู รวมถึงเปลี่ยนดีไซน์บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม

 

พร้อมกันนี้ ยังได้เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสูตรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อย้ำจุดยืนในการเป็น King of Essence ของ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) ให้แข็งแกร่งและชัดเจนยิ่งขึ้น”