Lay's ประเทศญี่ปุ่น เรียกคืนสินค้าใกล้หมดอายุล็อตผลิตจากประเทศไทย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 ม.ค. 2565 เวลา 3:30 น. 158

PEPSICO ชี้แจงกรณี Frito-Lay ประเทศญี่ปุ่นเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ สําหรับ ผลิตภัณฑ์ Lay's Original Salt ล็อตผลิตจากประเทศไทย เนื่องจากใกล้หมดอายุวันหมดอายุในวันที่ 6 มีนาคม 2565 นี้

PEPSICO ออกหนังสือชี้แจงชี้แจงกรณีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจของ บริษัท Frito-Lay ประเทศญี่ปุ่น สําหรับ ผลิตภัณฑ์ Lay's Original Salt [Lot วันหมดอายุ 6 มีนาคม 2565, รหัส: 4902443590703, ขนาด 140 กรัม ] ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทยเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

 

โดยระบุว่า ตามที่บริษัท Frito-Lay ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล กรณีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ สําหรับ ผลิตภัณฑ์ Lay's Original Salt [ Lot วันหมดอายุ 6 มีนาคม 2565, รหัส: 4902443590703, ขนาด140 กรัม ] หลังจาก ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเรื่องผลิตภัณฑ์มีรสขมและฝาดหลังรับประทานนั้น

 

หลังจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ Lot ดังกล่าวในห้องปฏิบัติการ บริษัท Frito-Lay ประเทศญี่ปุ่น ตรวจพบสาร ไกลโคแอลคาลอยด์ ในระดับที่สูงกว่าปกติ จึงให้มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจจากผู้บริโภค

 

 

ทั้งนี้สารไกลโคแอลคาลอยด์ เป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในมันฝรั่ง สารดังกล่าวไม่ได้เกิดจากสารตกค้างหรือ สารเติมแต่ง และไม่มีการปนเปื้อนแต่อย่างใด

 

บริษัท เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด (บริษัทฯ)” ผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” ขอรับรองว่ามันฝรั่งทั้งหมดที่ ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในประเทศไทยนั้นมีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูงสุดที่สอดคล้องกับ มาตรฐานระดับสากลของเรา และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

 

PepsiCo มุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยมที่มีคุณภาพสูงสุดในทุกส่วนของโลก เพื่อให้ มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพที่เข้มงวด เราใช้เฉพาะ ส่วนผสมที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้เท่านั้น

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และ ขอยืนยันในความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดี ที่สุดตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างรอยยิ้มและความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง