เสนอขึ้นทะเบียน "กัญชาไทย" เป็นมรดกโลก

25 ธ.ค. 2564 | 13:58 น.

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เสนอกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนกัญชาเป็นมรดกชาติภายในมีนาคม 2565 ก่อนเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปี 2566

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ กล่าวว่า หลังจากเคยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเสนอการนวดไทย จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สำเร็จไปเมื่อปลายปี 2562 ล่าสุดได้ร่วมกันอีกครั้งโดยมีแนวคิดเสนอ "กัญชาไทย" สมุนไพรที่ใช้กันมานานอยู่ในภูมิปัญญาและวิถีชีวิต วัฒนธรรมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เสนอให้เป็นมรดกโลกเช่นกัน

 

ซึ่งขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลกัญชาสายพันธุ์ไทยทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 30 สายพันธุ์ พิสูจน์ DNA เพื่อเก็บหลักฐานสายพันธุ์และอัตลักษณ์ GI กัญชาสายพันธุ์ไทยเสนอกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติก่อน คาดจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565 

จากนั้นจึงจะนำกัญชามรดกชาติ เสนอต่อองค์การยูเนสโก ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อเสนอแล้วต้องรอคิวในการพิจารณา คาดว่าน่าจะได้รับการหยิบยกขึ้นพิจารณาประมาณปี 2566

ทั้งนี้กัญชาไทย เคยเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการสืบค้นพบจังหวัดเพชรบุรี เคยเป็นเมืองท่าสำคัญส่งออกกัญชา โดยนำช่อดอกประกบไม้พันด้วยด้ายแดงลักษณะคล้ายแท่งไอศครีม ต่างชาติจึงเรียกกันว่า ไทยสติ๊ก หรือกัญชาด้ายแดง เป็นกัญชาเกรดพรีเมียมที่มีต่างชาติมาถามหาจนถึงวันนี้

 

ทั้งนี้การเสนอขึ้นทะเบียนไม่ใช่เพื่อการเปิดเสรีกัญชา แต่เพื่อบอกเรื่องราวกัญชากับวิถีวัฒนธรรมและการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์