Kick off เส้นทางท่องเที่ยว 7 จังหวัดนำร่อง “กัญชาริมฝั่งโขง”

25 ธ.ค. 2564 | 11:44 น.

เขตสุขภาพที่ 8 Kick offเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “กัญชาริมฝั่งโขง” นำร่อง7 จังหวัดอีสานเหนือดันไทยสู่ Hub Wellness

เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนสุขภาพ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยวเอกชน เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “กัญชาริมฝั่งโขง” ใน 7 จังหวัดอีสานเหนือ ได้แก่ เลย บึงกาฬ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรราชธานี สกลนคร นครพนม

Kick off เส้นทางท่องเที่ยว  7 จังหวัดนำร่อง “กัญชาริมฝั่งโขง”

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เปิดเผยว่า หลังจากที่กัญชาถูกปลดล็อกออกจากยาเสพติด ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาต้นน้ำมีโครงการสนับสนุนให้วิสาหกิจได้มีโอกาสเข้าถึงการปลูก 50 ต้น ทางเขตสุขภาพที่ 8 จึงต่อยอดการนำกัญชาไปสู่การใช้ประโยชน์ พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเชิงสุขภาพ “กัญชาริมฝั่งโขง” ของเขตสุขภาพที่ 8

โดยได้ร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายข้างต้น การจัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกับเส้นทางธุรกิจที่รวมอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงกับแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์ ให้กลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวกัญชาทางการแพทย์เชิงสุขภาพ“เขตสุขภาพที่ 8 ถือเป็นต้นแบบการนำนโยบายไปส่งเสริมให้เข้าถึงในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ 

 

ทั้งในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส่วนของกัญชา รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพราะปัจจุบัน มีภาคประชาชนสนใจเรื่องกัญชาขยายวงกว้างมากขึ้น ดังนั้น ทางเขตสุขภาพที่ 8 มีข้อมูลของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมการถ่ายทอดความรู้เรื่องกัญชา เริ่มนำร่อง จังหวัด สกลนคร นครพนม รวมถึงขยายไปสู่จังหวัดที่อยู่นอกเหนือเขตสุขภาพที่ 8 อีก 3 จังหวัดได้แก่ บุรีรัมย์ ขอนแก่น นครราชสีมา 

ที่นำเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาขับเคลื่อนทำให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่าง ภาคการเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว มีการปลูกกัญชา ถูกกฎหมาย ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยา และ ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการยืนยันว่า กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนไทยได้จริง


"เขตสุขภาพที่ 8 ทั้ง 7 จังหวัดถือเป็นประตูสู่อินโดจีน ทำให้เราต้องการเปิดประตูเมืองเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพริมฝั่งโขงโดยการดึงผู้ประกอบการเอกชนมาร่วมมือ มีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาสำหรับมัคคุเทศก์ เพื่อเป็นความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว"

 

นอกจากนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจกับ Thai Stick ของไทย ที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำลังขับเคลื่อนอยู่นั้น ทำให้ทางเขตสุขภาพที่ 8 จึงจะมีการต่อยอดเปิดเป็นเขตสุขภาพพิเศษใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสันทนาการภายใต้หลักการทางการแพทย์ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการขออนุญาตและพิจารณา

 


สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกัญชาริมฝั่งโขง มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวจัดเส้นทางเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ การให้ความรู้การปลูก แปรรูป และเก็บเกี่ยว โดยการพาเข้าชมฟาร์มกัญชาที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย สัมผัสกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา คลินิกกัญชา นวดสปา เยี่ยมชม T2C Shop จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์กัญชาปลดล็อกจากวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
ผู้สนใจสามารถติดต่อจองตั๋ว Cannabis Pass ทางเว็บไซต์ www.Adtmarket.com หรือ เอเจนซี่ทัวร์ ทั่วประเทศ และ Cannabis Pass App เพื่อศึกษารายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเริ่มต้นเปิดนำร่องภาคอีสาน

 

นอกจากนี้ประชาชน ที่สนใจเรื่อง “กัญชา” ยังสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 18 ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่เป็นไฮไลท์ของงาน อาทิ Innovationสายพันธุ์กัญชาทั่วไทย สู่นวัตกรรมกัญชาจากภูมิปัญญาคนไทยเพื่อสร้างเศรษฐกิจชาติ ภูมิปัญญาการใช้กัญชาและสมุนไพรจากกลุ่มชาติพันธุ์และการรักษา วิถีหมอพื้นบ้านจาก 4 ภูมิภาค คลิกนิกกัญชา ให้คำปรึกษาและแนะนำฟรีแก่ประชาชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลากหลายจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน อิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายที่ปรุงจากกัญชา กัญชง เวิร์กช้อปกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สามารถรับต้นกล้าฟ้าทะลายโจร สมุนไพรฟ้าทะลายโจร หนังสือสมุนไพรและหนังสือสุขภาพ แจกฟรี งานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-20.00 น. ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน