“การบินไทย”ร้องคมนาคมขอคงสิทธิการบินถึงปี66พยุงธุรกิจหลังเปิดประเทศ

18 ต.ค. 2564 | 03:00 น.

“การบินไทย”ร้องคมนาคมช่วยพยุงธุรกิจ หลังเปิดประเทศ ขอคงสิทธิการบิน ทั้งของการบินไทย-ไทยสมายล์" ตามเดิมถึงปี 2566 ขอให้ กพท.พิจารณาให้พิเศษ ไม่ถูกยึดคืนสิทธิการบิน หากไม่ทำการบิน เหตุอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการ พร้อมขอให้เลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ภาครัฐมีนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ สิ่งที่การบินไทยมีความกังวลและอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ มี 2 ประเด็น คือ

 

1.ประเด็นสิทธิการบินของการบินไทย ซึ่งจากเดิมก่อนสถานการณ์โควิด-19 หากสายการบินใดมีสิทธิทางการบิน แต่ไม่สามารถทำการบินตามสิทธิที่มีอยู่ หรือดำเนินการได้ไม่ถึง 80% จะต้องถูกดึงสิทธิทางการบินคืน แต่เมื่อเกิดโควิด สถานีปลายทางทั่วโลก รวมทั้งไทยได้ทำการ Waive Slots คือ ยกเว้นการใช้สิทธิโดยไม่จำเป็นต้องทำการบินถึง 80% ทำให้ยังสามารถรักษาเที่ยวบินที่เคยมีอยู่ในปี 62 มาจนถึงฤดูหนาว 64/65 ได้

แต่เมื่อมีนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลไทย และทั่วโลก รวมทั้ง มีแนวโน้มให้ผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีนครบ และมีผลตรวจ ATK เดินทางได้โดยไม่กักตัว ทำให้คาดว่าจะไม่มีการ Waive slots ให้อีกตั้งแต่ฤดูร้อนปี 65ประกอบกับการบินไทยอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการ ศักยภาพการแข่งขัน รวมถึงอากาศยานที่มีอยู่ของการบินไทยก็มีจำกัด เมื่อจะเปิดทำการบินจะต้องเลือกเส้นทางที่จำเป็นและทำกำไรในการทำการบินก่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรักษาเวลาเข้า-ออกเที่ยวบินของการบินไทยโดยตรง

 

“การบินไทย”ร้องคมนาคมขอคงสิทธิการบินถึงปี66พยุงธุรกิจหลังเปิดประเทศ

 

นอกจากนั้นหลังโควิดปริมาณผู้โดยสารอาจยังไม่ได้เพิ่มขึ้นทันที ซึ่งกรณีเหล่านี้ อาจทำให้สิทธิทางการบินกว่า 50-70% ของเวลาเข้า-ออกเที่ยวบินที่มีอยู่ของการบินไทยถูกตัดได้ ดังนั้นระหว่างที่ธุรกิจการบินกำลังฟื้นตัว ทางการบินไทยจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ โดยขอให้กระทรวงคมนาคมช่วยเหลือผ่อนปรนให้การบินไทยในช่วงที่มีการเปิดประเทศและธุรกิจการบินกลับมาเริ่มทำการบิน โดยคงสิทธิของเวลาเที่ยวบินทั้งหมดของการบินไทย และสายการบินไทยสมายล์ ใน 3 ระยะ ได้แก่

  • ระยะที่ 1 (ช่วงปี 2564-2566)การบินไทยขอคงสิทธิ์ของเวลาเที่ยวบินทั้งหมดของการบินไทย และ สายการบินไทย สมายล์ ตามปี 2562 ไปอีก 2 ปีจนถึงเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งเป้าหมายคือ เพื่อให้การบินไทย มีโอกาสหาช่องทางทำธุรกิจ และนำอากาศยานมาใช้ หมุนเวียนในฝูงบินให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจการบินหลังโควิดบริษัทจะคืนเส้นทางที่ไม่ได้ทำการบิน หรือ จำนวนความถี่ที่ลดลงก่อนล่วงหน้า ตามเวลากำหนดขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือไออาร์ต้า เพื่อให้ กพท. ได้นำไปจัดสรร หรือในกรณีที่ต้องการกลับมาเปิดทำการบินในเส้นทางที่ยกเลิกไป สามารถกลับมาบินในเวลาและความถี่เดิม

 

  • ระยะที่ 2 (ช่วงปี 2567-2568)การบินไทยยังขอความยืดหยุ่นในการจัดสรรเวลาให้เวลาตามที่การบินไทย และสายการบินไทยสมายล์ ร้องขอ เนื่องจากคาดการณ์ว่า ธุรกิจการบินจะกลับมาใกล้เคียงดังเดิม และการบินไทยจะมีจำนวนเครื่องบินเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงจะขอรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องมาถึงปี 2567 ซึ่งอาจมีการเริ่มขอเส้นทางบินใหม่ และเวลาใหม่ในปี 2567-2568 เพื่อให้สามารถแข่งข้นกับสายการบินในต่างประเทศ และสามารถหมุนเวียนเครื่องบิน รวมถึงสามารถปรับเวลาเที่ยวบินได้อย่างคล่องตัวในกรณีที่ถูกปรับมาจากสถานีปลาย

 

  • ระยะที่ 3 ช่วงปี 2568 เป็นต้นไปการบินไทยจะขอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสรรเวลาเข้า-ออก ของเที่ยวบิน กับ กพท. เพื่อให้การประกอบธุรกิจของการบินไทยเดินหน้าต่อไปได้

 

2.ขอให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ Tourist Inbound Tax ที่จะให้สายการบินทุกสายที่นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามายังประเทศไทยเป็นผู้จัดเก็บให้ออกไปก่อน จากเดิมกำหนดให้จัดเก็บในช่วงไตรมาส 1 ของปี 65 จนกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวส่งสัญญาณฟื้นตัวในปี 66