ขั้นตอนจองโรงแรม“เราเที่ยวด้วยกันเฟส3”เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่8ต.ค.นี้

07 ตุลาคม 2564

เปิดขั้นตอนจองโรงแรม “เราเที่ยวด้วยกันเฟส3” เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมนี้ จองที่พัก 2 ล้านสิทธิ ย้ำต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ก่อน จึงใช้สิทธิ3เด้งในโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้โดยต้องจองตรงผ่านโรงแรม จ่ายเงินผ่านเป๋าตังไม่มีจองผ่านOTAแล้ว

เราเที่ยวด้วยกัน พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิจองที่พัก 2 ล้านสิทธิ์ในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส3” แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม2564-23 มกราคม2565  โดยสามารถจองได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. ก่อนจะเริ่มเปิดให้เดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

 

ขั้นตอนจองโรงแรม“เราเที่ยวด้วยกันเฟส3”เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่8ต.ค.นี้

 

3 สิทธิ ได้รับจาก “เราเที่ยวด้วยกัน”

 

สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 15 ห้อง หรือ คืน )

 

สิทธิที่ 2 : รับคูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)

 

สิทธิที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลัง Check out โรงแรมแล้ว

 • รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทั่วไป

 

 • รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, เชียงใหม่ และเชียงราย

 

ทั้งนี้รัฐจะสนับสนุนเงินตลอดระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 15 สิทธิต่อหนึ่งหมายเลขบัตรประชาชน กรณีมีการจองสิทธิตั้งแต่ 5 สิทธิขึ้นไป ถือว่าเข้าลักษณะการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะประชาชนต้องแสดงหลักฐานรายชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลพร้อมเอกสารของผู้เข้าพักให้แก่ทางโรงแรมหรือที่พักเก็บไว้ เป็นหลักฐานเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40% ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ส่วนคนที่ใช้สิทธิรับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน หลังวัน check-out สามารถเข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิรับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน

 

ขั้นตอนจองโรงแรม“เราเที่ยวด้วยกันเฟส3”เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่8ต.ค.นี้

 

 

เงื่อนไขผู้ใช้สิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน"

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนเฟส 3 (สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน) ตั้งแต่ 24 ก.ย. 64 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.
 • ประชาชนจะจองที่พักได้เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
 • สามารถใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
 • ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

                                                                  

 

ขั้นตอนจองโรงแรม“เราเที่ยวด้วยกันเฟส3”เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่8ต.ค.นี้

 

ขั้นตอนการจองโรงแรม “เราเที่ยวด้วยกันเฟส3”


ขั้นตอนที่1  :  ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้แล้ว ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com (เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย64 เป็นต้นไป)

 

ขั้นตอนที่2  :  จองที่พักโดยตรงกับโรงแรมเท่านั้น ไม่มีการจองผ่านออนไลน์ ทราเวล เอเย่นต์ (OTA)

 • วิธีการจองผ่านโทรศัพท์/เว็บไซต์/ Line, Facebook, E-mail ของโรงแรมโดยตรง
 • เข้าไปค้นหาข้อมูลโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 • จองโรงแรมได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.64-23 ม.ค.65
 • จองตั๋วเครื่องบินได้ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.64
 • จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 • จองที่พักได้ในจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน
 • จองโรงแรมได้ไม่เกิน15ห้อง/คืน/คน (รวมสิทธิ์เดิมที่เคยใช้ไปด้วย)

 

ขั้นตอนที่ 3  :  โรงแรมทำการจองที่พักให้ลูกค้า (บุ๊กกิ้ง)

 • โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ของนักท่องเที่ยว
 • โรงแรมจะขอรหัส 4 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ที่นักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 • โรงแรมทำการจองห้องพักให้ประชาชนผ่านแอปฯถุงเงิน

 

ขั้นตอนที่ 4  :  การชำระเงิน

 • เมื่อโรงแรมจองสำเร็จ ข้อมูลการจองของนักท่องเที่ยวจะวิ่งเข้าเป๋าตัง
 • นักท่องเที่ยวชำระค่าที่พัก 60% ผ่าน G Wallet บนแอปเป๋าตัง (ต้องชำระเงินภายในเวลา23.59 น.ของวันที่ทำการจอง)

 

ขั้นตอนจองโรงแรม“เราเที่ยวด้วยกันเฟส3”เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่8ต.ค.นี้

 

ขั้นตอนที่5  :  การจ่ายเงินสำเร็จ

 • นักท่องเที่ยวรับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จโดยข้อมูลการจองของนักท่องเที่ยวจะอยู่ในแอปฯเป๋าตัง

                      

ขั้นตอนที่ 6 :  นักท่องเที่ยวเช็คอิน (เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64-31ม.ค.65) 

 • เช็คอิน ณ โรงแรม เมื่อถึงวันเข้าพัก
 • นักท่องเที่ยวสแกน QR เช็คอินบนแอปเป๋าตัง
 • โรงแรมสแกนหน้านักท่องเที่ยวผ่านแอปถุงเงิน
 • นักท่องเที่ยวได้รับ อี-เวาเชอร์ 600 บาท/คืน ณ 17.00 น.ของวัน

 

ขั้นตอนที่ 7 : เช็คเอ้าท์

 • ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวได้ถึงเวลา 23.59น.ของวันเช็คเอ้าท์ 


ขั้นตอนจองโรงแรม“เราเที่ยวด้วยกันเฟส3”เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่8ต.ค.นี้