เจเอสพี ปั้น ‘ไข่ผำ’superfoodสัญชาติไทยชิงแชร์ตลาดอาหารเสริม

28 ก.ย. 2564 เวลา 9:27 น. 152

เจเอสพี ปั้นพืชน้ำ “ไข่ผำ” หรือวูฟเฟียขึ้นแท่นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีนแบรนด์ ‘สุภาพโอสถ’ รับเทรนด์ผู้บริโภครักสุขภาพวางจำหน่ายเฟสแรกผ่านช่องทางออนไลน์ ทีวีโฮมช้อปปิ้ง และมาร์เก็ตเพลส

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมพืชน้ำวูฟเฟีย (Wolffia Globosa) หรือที่มีชื่อเรียกภาษาไทยว่า ‘ไข่น้ำ’ หรือ ‘ไข่ผำ’ พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทย เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ภาครัฐเห็นโอกาสการนำพืชวูฟเฟียมาเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ในกระแสความนิยมจากผู้บริโภคที่ใส่ใจการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อดูแลสุขภาพและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอาหาร โดยประเมินมูลค่าตลาด Plant-based Food ทั่วโลกอยู่ที่ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐและมีแนวโน้มเพิ่มเป็น 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า 

 

“เราจะสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยเพาะปลูกพืชน้ำวูฟเฟีย เพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารโปรตีนจากพืช หรือ Plant-base Food รองรับเทรนด์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลก และจะช่วยสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การเป็นฮับผลิตอาหาร Plant-base Food เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก”

ด้านดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต วิจัย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกว่า 70  ปี มาสร้างมูลค่าให้แก่พืชน้ำวูฟเฟีย ที่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ปริมาณโปรตีนและสารเบต้าแคโรทีนสูงและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ผ่านการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในเชิงพาณิชย์ รองรับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีน (Plant-based Protein) ภายใต้แบรนด์ ‘สุภาพโอสถ’ ที่ใช้พืชวูฟเฟียเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง JP จะนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรเพาะเลี้ยงพืชน้ำวูเฟีย ภายใต้เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพื่อบริหารและสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย นอกจากนี้ บริษัทฯเตรียมความพร้อมด้านการผลิต การอบแห้ง แปรรูปและบรรจุ รองรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 

ขณะเดียวกัน JP พร้อมใช้โรงงานจังหวัดลำพูน ที่มีความสามารถการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยา (GMP PIC/s) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และทัดเทียมกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปและมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ดูแลห่วงใยสุขภาพ และมองหาผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและปลอดภัย 

“ JP เรามีหน่วยงานวิจัยพัฒนา มี Research centerที่ประกอบด้วยPHD เภสัชกร แพทย์แผนไทย นักเทคโนโลยีชีวภาพ Food Science  ในขณะที่ภาคการผลิตเรามีทั้งโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน โรงงานผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เพราะฉะนั้นเราจะเกิดการอินทิเกรตขององค์ความรู้ตั้งแต่งานวิจัยในการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่ายทั้งที่เป็นแบรนด์ของเราเองผ่าน channel ต่างๆรวมทั้งการรับจ้างผลิตด้วย

 

ซึ่งปัจุบันในตลาดยังไม่มีผู้ประกอบการที่นำวูฟเฟีย มาต่อยอดเชิงพานิชย์และมีโพรดักซ์ออกมาเลยในเชิงอุตสาหกรรม นอกจากผลิตภัณฑ์ระดับชาวบ้านแต่ถ้าในเชิงที่จะก้าวเข้าสู่ chef table หรือโรงแรม 5ดาว หรือส่งออกยังไม่มี แต่JPเราก็เป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมและมีความเข้าใจในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานอย.ไทยยอมรับและต่างประเทศยอมรับ

 

เบื้องต้น capacity ยังอยู่ในขั้นจุดเริ่มต้น เราได้ทำไพรอทฟร์ามมิ่งเสร็จแล้ว แต่วัตถุประสงค์หลักคือเราไม่ได้จะเน้นการปลูกเองแต่ร่วมมือกับทางกระทรวงเกษตรเป็นหลัก  สิ่งที่เราจะทำต่อคือการให้วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรภายใต้กระทรวงเกษตรครับเข้ามาดูงานเรียนรู้ไปด้วยกัน แต่เนื่องจากตอนนี้แหล่งปลูกที่เป็น Deforestationfarming มีการขยายไปที่จังหวัดลำพูน เชียงใหม่  ขณะที่พื้นที่ของลำลูกกา ปทุมธานี ก็สามารถซัพพลายได้เพียงพอ แต่เราก็พร้อมที่จะขยายกำลังการผลิต ถ้าตลาดเกิดหรือ order มาแล้วเราพร้อมที่ขยายการปลูกเพราะใช้เวลาเพียง 3-7 วันเก็บเกี่ยวได้

 

JP เราไม่ได้มองว่าเราจะหยิบวัตถุดิบต่างประเทศเข้ามา แต่สิ่งที่เราอยากจะทำต่อไปคือการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมูลค่าสูง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพยายามทำคือใส่ใจทั้งแวลู่เชนคือห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำเกษตรกรผู้ปลูก วิสาหกิจชุมชน การแปรรูปที่มีคุณภาพในโรงงานผลิตยาอาหารเสริม การทำแบรนด์โดยการจอยกับพาร์ทเนอร์ การจอยกับช่องทางจัดจำหน่าย ตัวผลิตภัณฑ์ไข่ผำ เราไม่ได้ตั้งใจจะเก็บไว้ทำคนเดียว แต่เราตั้งใจว่าทำเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้เป็นพืชเศรษฐกิจและส่งออกไปทั่วโลก”


 

นายพิษณุ แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนา JP กล่าวว่า กลยุทธ์การทำตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีน (Plant-based Protein) ภายใต้แบรนด์ ‘สุภาพโอสถ’ โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ถึงคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์พืชน้ำวูฟเฟีย ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผ่าน Multi-Channel Marketing ทั้งสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ และ Social Media ของบริษัทฯ ในทุกช่องทาง  

 

นอกจากนี้ จะจำหน่ายผ่านช่องทาง TV Home shopping,  Market place เช่น Shopee, Lazada เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ห่วงใยสุขภาพ ทั้งจากภายในและภายนอก โดยมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างแน่นอน 

 

“ตอนนี้บริษัทได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และจะใช้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ ‘สุภาพโอสถ’เป็นเรือธง ซึ่งเปิดตัวตอนแรกทางทีวีไดเร็คและช่องทางออนไลน์ และหลังจากนั้นหากการตอบจากลูกค้าดี เราจะเข้าสู่คอนวีเนียนสโตร์ และโมเดิร์นเทรดทันที เบื้องต้นลูกค้าหลักของเรายังเป็น CLMV อยู่ ซึ่งอาจจะยังไม่เหมาะกับการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้าง luxury 

 

ในส่วนของ B2B เรามีคุยกับพาร์ทเนอร์ในการนำตัวผลิตภัณฑ์ผำบดผงอบแห้ง เพื่อ supply เข้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนของผำสดเราจะนำเข้ากลุ่มฟู้ดรีเทลและกลุ่มโรงแรมต่างๆ”

 

ทางด้านนายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีวีไดเร็ค หรือ TVD ผู้นำธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางทีวีและออนไลน์ กล่าวว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางทีวีโฮมช้อปปิ้งและผ่านออนไลน์มีทิศทางคงที่ แต่กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปี ที่จัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริม ซึ่งเป็นสินค้าที่เหมาะกับช่องทางการเสนอขายผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ วิธีการนำเสนอสินค้า และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้น สินค้าที่มีคุณภาพและมีงานวิจัยรองรับและมาตรฐานการผลิตสูง ปลอดภัยจากโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับ GMP  จึงเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีนแบรนด์ ‘สุภาพโอสถ’ จะตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการห่วงใยสุขภาพได้เป็นอย่างดี 

แท็กที่เกี่ยวข้อง