MudJai ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดแครงคุณภาพดี โปรตีนที่มาจากพืช

14 ก.ย. 2564 เวลา 13:02 น.19

"โปรตีนจากพืช ที่มัดใจคุณ" มัดใจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดแครงคุณภาพดี นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเห็ดแครงคุณภาพดี ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต

ฟาร์มเห็ดแครงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทำภายใต้ชื่อฟาร์ม "บ้านเห็ดแครง" เห็ดแครงที่ฟาร์มดูแลแบบออร์แกนิค ปราศจาก

สารเคมี อีกทั้งกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก Bio-cycle โดยไม่มีส่วนใดเหลือทิ้งเป็นของเสียฟาร์มจะมีทั้งโรงเรือนสำหรับเปิดดอกและบ่มเชื้อ

เห็ดแครงที่ฟาร์มมีดอกใหญ่ สีสวย คุณภาพสูง จึงมีความคิดที่จะต่อยอดเห็ดแครง ให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มมูลค่า และหารับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้น

"โปรตีนจากพืช ที่มัดใจคุณ" มัดใจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดแครงคุณภาพดี นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเห็ดแครงคุณภาพดี ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการลดการรับประทานโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ ทดแทนด้วยโปรตีนที่มาจากพืช หรือผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง