"โซลล์ เมดิคอล" รุกตลาดเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED รับนโยบายมหาดไทย

08 ก.ย. 2564 เวลา 8:09 น. 129

"โซลล์ เมดิคอล" รุกตลาดเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) รับนโยบายมหาดไทยออกกฎตึกสูงติดตั้งภายใน 2 ธันวาคมนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยภาคประชาชน มั่นใจความต้องการตลาดเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 10,000 เครื่อง

นายนคร พรณัฐวุฒิกุล ผู้จัดการประจำประเทศ บริษัท โซลล์ เมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ZOLL กล่าวว่า ได้นำเข้าเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) หรือ AED 3 รุ่น รุกตลาดประเทศไทย ชูจุดเด่นความเป็นแบรนด์ระดับโลกที่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลฉุกเฉินให้ความไว้วางใจ มาพร้อมเทคโนโลยี Real CPR Help ที่สามารถให้คำแนะนำขั้นตอนการทำ CPR คุณภาพสูง (High-Quality CPR) แก่ผู้กู้ชีพ พร้อมด้วยมาตรฐาน FDA / PMA จากสหรัฐอเมริกา เพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้งาน ที่คาดว่าตลาดจะมีความต้องการสูงไม่ต่ำกว่า 10,000 เครื่อง หลังกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงให้ตึกสูงและอาคารสาธารณะต้องติดตั้ง AED มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป

จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกฎกระทรวงโดยกำหนดให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่เป็นอาคารสาธารณะต้องจัดให้มีพื้นที่หรือตำแหน่งเพื่อติดตั้งครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) หรือ AED โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ให้เริ่มใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น นับเป็นการยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยฉุกเฉินในอาคาร เพื่อให้บุคคลที่ใช้ประโยชน์ในอาคารได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตกว่า 54,000 คนต่อปี (เฉลี่ย 6 คนต่อชั่วโมง) หากมีการติดตั้งเครื่อง AED ในอาคารในจุดที่เข้าถึงเพื่อการใช้งานได้ง่าย จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก

"โซลล์ เมดิคอล" รุกตลาดเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED รับนโยบายมหาดไทย
 

โซลล์ เมดิคอล ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาอุปกรณ์และโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่ช่วยยกระดับการดูแลฉุกเฉินและช่วยชีวิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงขานรับนโยบายดังกล่าว ด้วยการแนะนำเครื่องเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) หรือ AED จำนวน 3 รุ่น เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในอาคารที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยเน้นจุดเด่นของความเป็นแบรนด์ระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพื่อการการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี และฟังก์ชัน Real CPR Help ที่ช่วยให้ผู้กู้ชีพสามารถช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงทีแบบเรียลไทม์  สามารถให้ข้อมูลทั้งอัตราและความลึกของการปั๊มหัวใจได้ทันที เพื่อเพิ่มโอกาสความอยู่รอดของผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน ด้วยการทำ CPR คุณภาพสูง (High-Quality Cardiopulmonary Resuscitation)

เครื่อง ZOLL AED ทั้ง 3 รุ่น ได้รับการอนุมัติก่อนวางจำหน่าย (Premarket approval: PMA) และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration: FDA) 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการติดตั้งเครื่อง AED กว่า 30,000 เครื่อง แต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าเมื่อเทียบประเทศอื่น ๆ การออกกฎกระทรวงครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการติดตั้งอย่างแพร่หลายมากขึ้น เมื่ออาคารสาธารณะต่าง ๆ มีการยกระดับความปลอดภัยได้ดี จะเป็นการเพิ่มโอกาสของการรอดชีวิตที่สูงขึ้น (Higher Survivor Rate) สิ่งหลักที่ควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อเครื่อง AED คือการได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานระดับโลก มีฟังก์ชันการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และบริการหลังการขายที่ดีพอ โดยเฉพาะการรับประกันอุปกรณ์ ซึ่งเครื่อง AED ทั้ง 3 รุ่นของ ZOLL ได้รับการออกแบบที่ใช้งานง่ายและมีคุณภาพตามที่กล่าวเช่นกัน จะเห็นได้จากทั้งเทคโนโลยีที่ใหม่และแตกต่าง รวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นซอฟต์แวร์ ที่ ZOLL พร้อมส่งมอบคุณค่าการยกระดับการดูแลฉุกเฉินและช่วยชีวิตให้ผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง