ปตท.สผ.จับมือบริษัทผู้ร่วมทุน จัดสรรงบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

06 ส.ค. 2564 เวลา 10:24 น. 46

ปตท.สผ. ผนึก ผู้ร่วมทุน สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ปฏิบัติการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และช่วยบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชน

นางสาวศรินทิพย์ ศรีทองคำ ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมมอบหลอดน้ำยาสำหรับเลี้ยงเก็บเชื้อโรคเพื่อส่งตรวจ จำนวน 1,820 หลอด มูลค่ากว่า 106,000 บาท ให้กับ นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนำไปใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด-19

ปตท.สผ.จับมือบริษัทผู้ร่วมทุน จัดสรรงบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอสิงหนคร มอบเตียงกระดาษ ที่นอน หมอน ผ้าห่มและมุ้ง รวมมูลค่า 216,000 บาท  ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 2,000 ลิตร  ตู้เย็น เต็นท์อเนกประสงค์  มุ้งครอบและพัดลมตั้งโต๊ะ มูลค่าประมาณ 123,000 บาท  และยังได้มอบงบประมาณ 120,000 บาท ให้โรงพยาบาลสิงหนครจัดหาเต็นท์สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อขยายพื้นที่บริการให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนที่มารอฉีดวัคซีน และได้สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอควนเนียง เตียงกระดาษ ที่นอน หมอน ผ้าห่มและมุ้ง มูลค่าประมาณ 216,000 บาท และได้มอบชุดเครื่องนอนเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลสงขลา มูลค่า 254,000 บาท

ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 3 แห่งในตำบลหัวเขา ตำบลชิงโค ตำบลบ้านสถิตย์ และอีก 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร โดยส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้นำหรือประธานชุมชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการรักเพื่อนบ้าน มูลค่ากว่า 150,000 บาท เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน นำไปใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับในพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี เช่น เครื่อง PAPR เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และเครื่องวัดอุณหภูมิ มูลค่าประมาณ 152,000 บาท

ก่อนหน้านี้ ปตท.สผ.ยังได้สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยส่งมอบที่นอนและชุดเครื่องนอน มูลค่า 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสงขลา  เพื่อช่วยเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง  ตามเจตนารมย์ของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมสงขลา ปตท.สผ. ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมมาโดยตลอด พร้อมร่วมมือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนในวิกฤติการณ์ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถและยังคงเดินหน้าในการสนับสนุนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19  อย่างต่อเนื่อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง