svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“สมุยพลัสโมเดล” คืออะไร มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร เช็คได้ที่นี่

16 กรกฎาคม 2564

“สมุยพลัสโมเดล” SAMUI Plus ที่เริ่มนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2564 คืออะไร มีหลักเกณฑ์การเดินทาง เที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า อย่างไร รวมถึงมีเงื่อนไขการเข้าพักต้องเป็นเช่นไร เช็คได้ที่นี่

สมุยพลัสโมเดล” หรือ SAMUI  Plus  เป็นโมเดลการนำร่องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนครบโด๊สแล้ว สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า  เพื่อพยุงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ภายใต้มาตราฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้เปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 

สมุยพลัส

 

ที่มาของโมเดล “สมุยพลัส”

 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องใน พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือที่รับทราบกันในชื่อ Samui Plus Model เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ตามมติของศบค.

โดยรูปแบบของ Samui Plus Model  ที่จะเป็นการเปิดพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ สะดวกต่อการจำกัดพื้นที่ท่องเที่ยวและควบคุมการเข้า-ออก รวมทั้งสามารถจัดการเดินทางท่องเที่ยวได้แบบมีเงื่อนไขในเส้นทางหรือพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น (Sealed route)

 

จากนั้นก็มีการเตรียมพร้อมในพื้นที่ ภายใต้เงื่อนไขประชากรในพื้นที่ทั้ง 3 เกาะ คือ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่า 70% มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ SOP (Standard Operation Procedures)

 

เช่น พนักงานขับเรือ/รถ ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว กิจการ Wellness พนักงานโรงแรมส่วนหน้า SHA Plus Manager อาสาสมัครโรงแรม

 

รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ Command Center จำนวน 4 ศูนย์ โดยมีทั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดและอำเภอ มีการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และเกาะเต่า

สมุยพลัส

 

รวมไปถึงการเดินทางในพื้นที่ต้องเป็นไปตามรูปแบบ Samui Plus Model มีการกำหนดท่าเทียบเรือ เพื่อมิให้ใช้ร่วมกับเรือสาธารณะ จำนวน 3 ท่าเทียบเรือ คือ ท่าเทียบเรือหน้าพระลาน ท่าเทียบเรือท้องศาลา และท่าเทียบเรือบ้านแม่หาด

 

ทั้งยังจัดทำแผนเผชิญเหตุไว้ 3 ระดับ

 •  รุนแรงน้อย กรณีพบการติดเชื้อในพื้นที่มากกว่า 20 ราย
 • รุนแรงปานกลาง กรณีพบกระจายเชื้อ 3 คลัสเตอร์ ที่เกี่ยวเนื่องภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งก็จะมีมาตรการด้านสาธารณสุขในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
 • รุนแรงสูงสุด คือ กรณีนักท่องท่องเที่ยวติดเชื้อจากโครงการมากกว่า 40 คน ภายใน 2 สัปดาห์ และมีการระบาดวงกว้างยากต่อการควบคุมให้กลับสู่สภาวการณ์ปกติ ก็จะมีการยกเลิกโครงการ

 

เป้าหมาย “สมุยพลัส”

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)คาดการณ์เบื้องต้นว่า 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาสมุยประมาณ 1,000 คน สร้างรายได้ประมาณ 180ล้านบาท 

สมุยพลัส

 

หลักเกณฑ์ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อเข้าโครงการ  SAMUI Plus  ได้แก่

 

 • ต้องมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติจาก ศบค. ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผ่านการเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ ททท.
 • มีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE
 • มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าปลอดเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 •  มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล หรือหลักประกันอื่นใด ซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ
 • มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนต้องเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลและให้มีใบรับรองแพทย์ 
 • เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทยจะต้องถูกตรวจคัดกรองโดยวิธี RT-PCR อีก 3 ครั้ง ครั้งแรก ในวันที่เดินทางมาถึง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 - 7 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 - 13
 • เมื่ออยู่ครบ 14 วัน จึงจะเดินทางไปพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้
 • ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการออกจากประเทศไทยก่อนอยู่ครบ 14 วันไม่สามารถทำได้  จะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเท่านั้น 

“สมุยพลัสโมเดล” คืออะไร มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร เช็คได้ที่นี่

สมุยพลัส

 

เงื่อนไขการเข้าพักบนเกาะสมุย ภายในโครงการ SAMUI Plus

 

 • นักท่องเที่ยวต้องเข้าพักในโรงแรมที่ Samui Extra Plus Hotels ซึ่งเป็นโรงแรมระดับมาตรฐาน AQ (แอเรีย ควอรันทีน) บนเกาะสมุยเท่านั้น ในช่วง 7 วันแรก และหลังจาก 7 วันสามารถเข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+
 • ในวันที่1-3 นักท่องเที่ยวต้องอยู่ภายในบริเวณโรงแรมเท่านั้น ถ้าหากผลการตรวจครั้งแรกเป็นลบ จึงสามารถออกจากห้องพักและทำกิจกรรมภายในบริเวณของโรงแรมได้ (Chill at Hotel)ได้  
 • ในวันที่ 4-7 สามารถเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางตามโปรแกรมท่องเที่ยวโดยบริษัทนำเที่ยวที่ผ่านการอบรม ในเส้นทางที่กำหนดเป็นการเฉพาะ หรือ Sealed Route มี 3 เส้นทาง ได้แก่ หาดถ้ำร้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ,การล่องเรือ, กิจกรรมเชิงสุขภาพ ( Wellness and Spa )  
 • ในวันที่ 8 – 14  นักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนโรงแรมได้ แต่เป็นโรงแรมได้รับเครื่องหมาย SHA Plus ทั้งบนเกาะสมุย  เกาะพะงัน และเกาะเต่า และเดินทางเที่ยวทั้ง 3 เกาะ

สมุยพลัสโมเดล

 

 • ให้นักท่องเที่ยวติดตั้งแอปพลิเคชั่น Thailand Plus แอปพลิเคชั่น หมอชนะ และลงทะเบียนเพื่อเข้าพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย ผ่านทาง healthpass.smartsamui.com รวมไปถึงการนำระบบ SHA Manager มาใช้ เพื่อให้มีผู้สามารถตอบคำถามและคอยดูแลนักท่องเที่ยว พร้อมรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที
 • เมื่ออยู่ครบ 14 วัน จึงจะเดินทางไปพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้
 • ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการออกจากประเทศไทย ก่อนอยู่ครบ 14 วันไม่สามารถทำได้  จะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเท่านั้น 

 

 

 

 

การเดินทางเข้าสมุย ภายใต้ “สมุยพลัสโมเดล”

นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษ รับเฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ในเส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) วันละ 3 เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

สนามบินสมุย

 

ตารางบินของเที่ยวบินพิเศษที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มีดังนี้

 • เที่ยวบิน PG5125 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 10.05 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 11.35 น.
 • เที่ยวบินที่ PG5151 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.35 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 16.05 น.
 •  เที่ยวบินที่ PG5171 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.10 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 18.40 น. 

 

ตารางบินของเที่ยวบินพิเศษที่ออกจากสนามบินสมุย มีดังนี้

 • เที่ยวบินที่ PG5126 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 12.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 13.45 น.
 • เที่ยวบินที่ PG5152 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 16.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.15 น.
 •  เที่ยวบินที่ PG5172 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 19.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.50 น.

บางกอกแอร์เวย์ส

 

มาตรการทางสาธารณสุข ภายใต้ “สมุยพลัส” แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนได้แก่

 

ขั้นตอนที่1 การคัดกรอง ได้เตรียมความพร้อมของทีมคัดกรองสนามบิน ประกอบด้วย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โรงพยาบาลเกาะสมุย สสอ.เกาะสมุยสนามบินสมุยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์

 

โดยจะมีการบูรณาการร่วมกันในการคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ และดำเนินการคัดกรองตามขั้นตอน ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

 

พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกคำสั่งการกักกันตัวในโรงแรม Samui Extra plus ภายใต้ Samui Plus Model เป็นเวลา 14 วัน และหากเอกสารไม่ถูกต้องจะถูกปฏิเสธการเข้าราชอาณาจักร

สมุยพลัส

 

ขั้นตอนที่ 2 AQ การเตรียมความพร้อม โดยนายอำเภอเกาะสมุยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกอำเภอเกาะ สมุย

 

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รพ.เกาะสมุย สสอ.เกาะสมุย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย สมาคมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม คณะกรรมการชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน สื่อสารมวลชน  โดย

 

 •  มีการเปิดรับสมัครโรงแรมและวิลล่า Samui Extra plus 
 • แล้วลงพื้นที่ โรงแรมและวิลล่า Samui Extra plus ที่ผ่านเกณฑ์โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
 •  มีการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการปฏิบัติตัวขณะปฏิบัติงานใน Samui Extra plus  ซึ่งประกอบไปด้วย COVID MANAGER  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงแรม (อสร.)  และพนักงานขับรถ
 • มีการซักซ้อม COVID MANAGER และ อสร. เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานต่างๆ  โดยมีโรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล
 •  รพ.เกาะสมุย สสอ.เกาะสมุย และขนส่ง จ.สฎ. สาขาเกาะสมุย จัดอบรมพนักงานขับรถ ของแต่ละโรงแรมในเรื่องการป้องกันตนเองและการทำความสะอาดรถหลังจากให้บริการนักท่องเที่ยว

 

ขั้นตอนที่ 3 การเฝ้าระวัง และป้องกัน ด้วยทางกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ร่วมกับกระทรวงดิจิทัล ได้มีการนำแอปพลิเคชั่น หมอชนะ และ COSTE เข้ามาใช้ในโรงแรมและวิลล่า Samui Extra plus  ทำให้ทางผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการติดตามเฝ้าระวังอาการของนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว

 

ในกรณีนักท่องเที่ยวไม่ส่งผลการตรวจวัดอุณหภูมิตามที่กำหนด ทาง COVID MANAGER และ อสร. ประจำโรงแรมจะเป็นผู้ติดตามการส่งข้อมูลต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 4 การสอบสวนโรค กรณีพบเชื้อในนักท่องเที่ยวการสอบสวนโรคในกรณีนี้จะใช้การติดตามผ่าน QR code หมอชนะประจำตัวนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถดูการเดินทางย้อนหลังได้ และสามารถทราบถึงผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในแต่ละจุดได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งเป็นผลดีสำหรับการสอบสวนโรคและการควบคุมโรค

 

ขั้นตอนที่ 5 การรักษากรณีพบเชื้อ เมื่อผลการ swab เป็นบวก ทาง COVID MANAGER จะโทรแจ้งนักท่องเที่ยวให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว และรอรถ รพ.เกาะสมุย มารับเข้าทำการทำการรักษา ส่วนในกรณีที่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้ทำการกักตัวพร้อมส่งตรวจตัวอย่างเชื้อต่อไป

สมุยพลัส

 

เงื่อนไขนักท่องเที่ยวคนไทยหรือผู้ที่พำนักในประเทศไทยนั้นที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวสมุย

 

สำหรับคนไทยและต่างชาติที่พำนักในประเทศนั้น สามารถเดินทางมาเที่ยวสมุยได้  โดยถ้ามาจากพื้นที่สีแดงเข้ม-สีแดง ต้องเป็นคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และโชว์ผลตรวจโควิดRT-PCR ไม่ติดเชื้อโควิด จึงสามารถมาเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว  ไม่เช่นนั้นถ้าเดินทางเข้ามายังต้องกักตัว 14 วัน 

 

โดยจะพักเป็นจำนวนกี่วันก็ได้  สามารถเข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Plus ทั้งนี้ปัจจุบัน ผู้ประกอบการบนเกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพงัน ได้รับเครื่องหมาย SHA Plus รวม 160 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 

 

ติดตามมาตรการการเข้าและออกเกาะสมุยได้จากเฟสบุคแฟนเพจ : ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย คลิ๊ก  และค้นหาสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA และ SHA Plus ได้ที่คลิ๊ก