เคพีไอ จัดวงเงินช่วยเหลือพิเศษ ผู้รับผลกระทบเหตุเพลิงไหม้หมิงตี้

12 ก.ค. 2564 เวลา 10:03 น.89

เคพีไอ ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้า พิจารณาวงเงินพิเศษช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุเพลิงไหม้ โรงงานพลาสติกย่านกิ่งแก้ว เผยวงเงินช่วยเหลือ จะจัดสรรเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว และวงเงินช่วยเหลือค่าทำความสะอาดที่พัก

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแก่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการอย่างเต็มกำลัง เร่งเปิดช่องทางให้บริการรับแจ้งเคลมเป็นกรณีเร่งด่วน และพิจารณาวงเงินช่วยเหลือพิเศษ เพื่อเยียวยาลูกค้า เป็นค่าที่พักชั่วคราวและค่าทำความสะอาดที่พักอาศัย อาคารบ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด ฝุ่นละอองและควันพิษ ซึ่งถือเป็นวงเงินช่วยเหลือ ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยปกติ

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และมีผู้ที่จำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวจำนวนมาก กรุงไทยพานิชประกันภัยมีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเร่งด่วนต่อลูกค้า และเพื่อเยียวยาความเสียหายของอาคารบ้านเรือนหลังเหตุการณ์สงบ จึงได้ออกมาตรการพิเศษในการเพิ่มช่องทางการเรียกร้องสินไหมผ่านระบบออนไลน์ และพิจารณามอบวงเงินพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย
 

1.      วงเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด

2.     วงเงินช่วยเหลือค่าทำความสะอาดที่พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดหรือจากฝุ่นละอองและควันพิษ

 

เคพีไอ จัดวงเงินช่วยเหลือพิเศษ ผู้รับผลกระทบเหตุเพลิงไหม้หมิงตี้

ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ สามารถแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักอาศัยและ/หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าทำความสะอาดที่พักอาศัย และภาพถ่ายความเสียหายของบ้าน ส่งมายังบริษัท ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยบริษัทจะเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในรายการใดรายการหนึ่ง หรือทั้ง 2 รายการรวมกัน โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง วงเงินรวม ไม่เกิน 5,000 บาทลูกค้ากรุงไทยพานิชประกันภัยผู้ถือกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย จะได้รับความคุ้มครองรวมถึงความเสียหายที่เกิดผลกระทบจากแรงระเบิดแม้ไม่เกิดไฟไหม้ และรับวงเงินช่วยเหลือพิเศษนี้ได้ โดยส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน ภาพถ่ายความเสียหายของบ้านอยู่อาศัย มายังบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งพิจารณาสินไหมให้แก่ลูกค้าเป็นการเร่งด่วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ทั้งสามช่องทางหลัก คือ Line OA: @kpiclaim เว็บไซต์ https://www.kpi.co.th/Service/Other และ อีเมล [email protected] 

แท็กที่เกี่ยวข้อง