กพท.ย้ำสายการบินเยียวยาผู้โดยสารจากกรณียกเลิกเที่ยวบิน-เลื่อนเดินทาง

12 ก.ค. 2564 เวลา 9:23 น.78

กพท.ประสานสายการบินเยียวยาช่วยเหลือผู้โดยสาร ในกรณีที่ต้องการเลื่อน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หลังศบค.ขอให้งดการเดินทางข้ามจังหวัด

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ย้ำให้สายการบินให้ความร่วมมือบรรเทาผลกระทบการเดินทางของผู้โดยสารจากสถานการณ์ COVID-19 โดยระบุว่า

 

สืบเนื่องจากวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้มีมติการประชุม โดยมีข้อปฏิบัติเรื่องจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมในระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุด

 

รวมถึงขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น

 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในฐานะผู้กำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของไทย ได้ประสานไปยังสายการบินภายในประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

ในกรณีที่ต้องการเลื่อน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งสายการบินได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โดยขอให้ผู้โดยสารติดต่อกับสายการบินที่ได้จองบัตรโดยสารไว้โดยตรง เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละสายการบิน

กพท.ย้ำสายการบินเยียวยาผู้โดยสารจากกรณียกเลิกเที่ยวบิน-เลื่อนเดินทาง

เช่น การผ่อนปรนให้ผู้โดยสารสามารถเลื่อนเที่ยวบิน หรือสามารถเลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในรูปแบบวงเงินเครดิตเพื่อใช้สำหรับซื้อบัตรโดยสารในอนาคต

 

ในกรณีที่ผู้โดยสารมีความจำเป็นในการเดินทางทางอากาศขอให้ติดตามและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดการเดินทางหากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน CAAT ได้เน้นย้ำให้สายการบินคำนึงถึงสิทธิผู้โดยสารและต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสารตามประกาศกระทรวงคมนาคม

 

เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 อย่างเคร่งครัด หากผู้โดยสารมีข้อขัดข้องสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ ร้องเรียนคลิ๊ก 

 

ตรวจสอบสิทธิผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ >>คลิ๊กที่นี่ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง