บางกอกแอร์เวย์สยกเลิก5เส้นทางบิน13-31ก.ค.นี้รับงดเดินทางข้ามจังหวัด

11 ก.ค. 2564 เวลา 4:07 น.896

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางบินเป็นการชั่วคราว จำนวน5เส้นทางตั้งแต่วันที่ 13-31 ก.ค.นี้  รับศบค.จำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดพร้อมออกมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันนี้(11 กรกฎาคม2564)สายการบินบางกอกแอร์เวย์สระบุว่าตามประกาศของศบค. ในการจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อควบคุมสถาน การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจึงมีความจำ เป็นที่จะต้องประกาศยกเลิกการให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินภายในประเทศบางเส้นทางเป็นการชั่วคราว จำนวน 5 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 13-31กรกฏาคม 2564 ดังนี้ 

 

 • เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ไป-กลับ) 
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ไป-กลับ) 
 • เส้นทางกรุงเทพฯ–สุโขทัย  (ไป-กลับ) 
 • เส้นทางกรุงเทพฯ-ลำปาง (ไป-กลับ) 
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ตราด (ไป-กลับ)   

 

ทั้งนี้เส้นทางบินที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ได้แก่

 

 • เส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ)   ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน
 •  เส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ) รอง รับเฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน
 • เส้นทางสมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน
 • เส้นทางสมุย-สิงคโปร์ (ไป-กลับ) จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน 

ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางภายในวันที่31กรกฎาคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร  

 

หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการ บินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

บางกอกแอร์เวย์สยกเลิก5เส้นทางบิน13-31ก.ค.นี้รับงดเดินทางข้ามจังหวัด

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คลิ๊กที่นี่เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด    กรณีขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ (Open ticket) ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง

 

โดยสายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ กรอกแบบฟอร์ คลิ๊กที่นี่  ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

 

 • ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. 
 • PG Live Chat:  คลิ๊ก
 • อีเมล: [email protected] 
 • ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน 

อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ แนะนำผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางทุกครั้ง จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ   

 

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

 

การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด 

แท็กที่เกี่ยวข้อง