สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

30 มิ.ย. 2564 เวลา 2:50 น. 272

สทท.เตรียมพร้อมเปิดประเทศใน120 วัน มั่นใจสร้างสมดุลความปลอดภัย-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส2 โควิดระลอก3 ซ้ำเติมตกงาน 2 ล้านคน 74%ของธุรกิจมีทุนใช้ไม่เกิน6เดือน หากยังไม่ดีขึ้นจะเหลืออยู่รอดเพียง13%ของทั้งประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2/2564 เท่ากับ 11 สะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมากที่สุด  และต่ำกว่าไตรมาสที่ผ่านมาในระดับมาก ใกล้เคียงกับไตรมาส 2/2563

สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ไตรมาสที่ 3/2564 เท่ากับ 33 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการคาดว่าผลประกอบการในไตรมาสหน้าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสนี้เล็กน้อย แต่สถานการณ์ท่องเที่ยวยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมากที่สุด

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจท่องเที่ยวไตรมาส2

รศ.ผกากรอง เทพรักษ์ รายงานว่าผู้ประกอบการคาดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาส 3/2564  ภาคเหนือและภาคใต้มีสถานการณ์ท่องเที่ยวที่แย่กว่าภูมิภาคอื่น เนื่องจากผู้ประกอบการกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ที่ยืดเยื้อ และยังไม่สามารถควบคุมได้

โดยไตรมาส 2/2564 ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยังเปิดบริการตามปกติมีเพียงร้อยละ 50 ลดลงจากไตรมาส 1/2564 ร้อยละ 17  โดยปิดกิจการชั่วคราวร้อยละ 36 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และปิดกิจการถาวร  ร้อยละ 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

นอกจากนี้พบว่าในไตรมาสนี้ ร้อยละ 68  ของสถานประกอบการท่องเที่ยวมีจำนวนพนักงานเหลืออยู่ไม่เกินร้อยละ 50 และร้อยละ 60 ของสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ยังเปิดอยู่จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่พนักงานไม่เกินร้อยละ 50 จากที่เคยจ่าย

สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

ที่สำคัญคือร้อยละ 75 ของสถานประกอบการท่องเที่ยวมีรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับตอนที่สถานการณ์ปกติ และร้อยละ 82 ของโรงแรมทั่วประเทศมีอัตราการเข้าพักไม่เกินร้อยละ 10

สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

ทั้งยังพบว่าร้อยละ 74 ของสถานประกอบการที่ยังเปิดบริการในไตรมาสนี้ มีทุนสำรองให้ใช้ได้อีกไม่เกิน 6 เดือน สะท้อนให้ในเห็นว่า หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น คาดว่าอีก 6 เดือนข้างหน้า จะมีสถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเหลือรอดอยู่เพียงประมาณร้อยละ 13 ของทั้งประเทศเท่านั้น

สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

หากไม่ได้รับการเยียวยาหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือ Soft Loan ได้ ซึ่งเมื่อมีการสอบถามว่าต้องการ Soft Loan ในวงเงินเท่าใด ร้อยละ 73 ของผู้ประกอบการระบุว่าต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่าภาคการท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับแผนการเปิดประเทศภายใน 120 วันของรัฐบาลโดย ได้แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ส่วน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการเยียวยา ด้านการพัฒนา และด้านการฟื้นฟู โดยทีมป้องกัน ได้เร่งสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ได้ผลตามเป้าหมาย และยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย SHA Plus

สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

 

โดยเริ่มจาก Phuket Sandbox เป็นที่แรก และเดินหน้าพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น สมุย กระบี่ พังงา เป็นต้น นอกจากนี้ทีมด้านการเยียวยา พัฒนา และฟื้นฟูก็ได้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งด้าน Supply คือ ผู้ประกอบในพื้นที่ และด้าน Demand คือ กลุ่ม Agent ทั้งในและต่างประเทศ และได้บูรณาการกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการสร้างความพร้อม เพิ่มความเชื่อมั่นและทำแผนการตลาดเชิงรุกให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

นายวิชิต ประกอบโกศล รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ดูแลตลาด Inbound ได้เสริมว่า การประมาณการณ์นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในปีนี้นั้นทำได้ยากมาก เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดย 2 ปัจจัยหลัก คือแผนการฉีดวัคซีนและแผนการเปิดประเทศของทั้งไทยและต่างประเทศ

โดยประเมินว่า หากประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนได้เกิน 70% และสามารถเปิด 10 จังหวัดนำร่องรวมถึงกรุงเทพมหานครได้ภายใน 120 วัน และประเทศเป้าหมายรวมทั้งจีนเปิดการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่ต้องกักตัว  เราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 3 ล้านคน และสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 212,000 ล้านบาท

สทท.พร้อมรับ120วันเปิดประเทศชี้6เดือนถ้าธุรกิจไม่ขยับเหลือรอดแค่13%

แต่หากเราเปิดได้เพียง 9 จังหวัด และจีนยังไม่เปิดประเทศ อาจจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเหลือเพียง 1 ล้านคน คิดเป็นรายได้ประมาณ 83,000 ล้านบาท

ด้านนายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เพิ่มเติมในส่วนของการท่องเที่ยวภายในประเทศว่า สทท. กำลังเร่งฟื้นฟูตลาดท่องเที่ยวไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศเช่นกัน

โดยโครงการทัวร์เที่ยวไทย เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และโครงการที่จะนำเสนอเพิ่มเติม คือ “โครงการวัคซีนยกก๊วน เที่ยวไทยคึกคัก” จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหลังในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

ทั้งนี้ภาคการท่องเที่ยวกำลังรอดูสถานการณ์ด้านสุขอนามัยอย่างใกล้ชิดและได้เตรียมแผนปฏิบัติการ หรือ SOP ที่เหมาะสมและสมดุลที่สุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมั่นใจได้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นอยู่บนมาตรฐานของความปลอดภัยและยังสามารถสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนได้ เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมาเป็นกลไกที่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้อย่างสมบูรณ์

ข่าวเกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง