svasdssvasds

ถกทูตพาณิชย์ฝรั่งเศส ดันการค้าการลงทุน

28 พ.ค. 2564 เวลา 6:59 น.

กรมเจรจาฯ’ ถกทูตพาณิชย์ฝรั่งเศส เตรียมจัดประชุมระดับสูงไทย-ฝรั่งเศส  ครั้งที่ 4 ปลายไตรมาส 3 ปีนี้ ดันการค้าและการลงทุน ทั้งเกษตร อาหาร ขนส่ง และนวัตกรรม หวังสร้างความมั่นใจให้ภาคธุรกิจ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีโอกาสหารือกับนายอูแบร์ โกลารีส อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำไทย เพื่อเตรียมการจัดประชุมหารือระดับสูงไทย-ฝรั่งเศสด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 (High Level Economic Dialogue: HLED) โดยจะเป็นการหารือผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปีนี้   ซึ่งการประชุมหารือระดับสูงครั้งนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน และกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

ถกทูตพาณิชย์ฝรั่งเศส  ดันการค้าการลงทุน

โดยเฉพาะในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อาหาร ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ภาคธุรกิจในเรื่องการสนับสนุนทางนโยบายจากภาครัฐ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าการลงทุน 

สำหรับเวทีการประชุมระดับสูงไทย-ฝรั่งเศสด้านเศรษฐกิจ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2558 โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมกับอธิบดีสำนักงานการคลัง กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของฝรั่งเศส โดยทั้งสองฝ่ายจะสลับกันเป็นเจ้าภาพการประชุม นอกจากนี้ การประชุมที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่ง ความร่วมมือด้านดาวเทียมสำรวจทรัพยากร และความร่วมมือด้านการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย เป็นต้น

ถกทูตพาณิชย์ฝรั่งเศส  ดันการค้าการลงทุน

ทั้งนี้ ฝรั่งเศสถือเป็นคู่ค้าและนักลงทุนต่างชาติที่สำคัญของไทย (เป็นอันดับ 3 ของสหภาพยุโรป รองจากเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์) ซึ่งในปี 2563 ฝรั่งเศสมีการลงทุนในไทย มูลค่า 483.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสาขาสำคัญ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจบริการ โดยการค้ารวมระหว่างไทยไทยและฝรั่งเศส มีมูลค่า 3,822.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทย มูลค่า 1,572.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญ อาทิ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เลนซ์ อัญมณีและเครื่องประดับ และส่วนประกอบอากาศยาน สินค้านำเข้าสำคัญจากฝรั่งเศส อาทิ เครื่องบิน อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์

สำหรับในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-เม.ย.) การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,308.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการส่งออกจากไทย มูลค่า 598.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.13% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด