อุบลฯหวั่น “พิษโควิด-หน้าฝน” ก่อสร้างอุโมงค์วงเวียน ข้ามแยก “สวยสุด” สะดุด

18 พ.ค. 2564 | 20:30 น.

พิษโควิด-เข้าหน้าฝน หวั่นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับอุโมงค์-วงเวียน แยกดงต้นผึ้งและแยกวนารมย์ อุบลราชธานี "สวยสุด"ของไทยหลุดแผน แขวงทางหลวงอุบลฯมั่นใจ ปี 65 เสร็จแน่

พิษโควิด-เข้าหน้าฝน หวั่นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ อุโมงค์-วงเวียน แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ อุบลราชธานี "สวยสุด"ของไทยไม่เป็นไปตามแผน แขวงทางหลวงอุบลฯแจง คืบแล้ว 57.6% แต่ช้ากว่าแผน 10% แต่มั่นใจปี 65 เสร็จแน่

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแบบทางลอดและวงเวียน ที่แยกดงอู่ผึ้ง และทางแยกวนารมย์  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกล่าวกันว่า “สวยที่สุด” ในจำนวนทางแยกต่างระดับ “อุโมงค์-วงเวียน” ที่มีอยู่ 3 แห่งของไทย โดยเริ่มลงมือก่อสร้างไปเมื่อช่วงปลายปี 2562 แล้วนั้น จะเสร็จตามกำหนดหรือไม่ เมื่อต้องเผชิญปัญหาเป็นระลอก

นายเอกพงศ์  เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ นายเอกพงศ์  เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการมีการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปกว่า 57.6% แล้ว แต่ก็มีความล่าช้ากว่าแผนงานเดิมที่วางไว้ประมาณ 10%  

ทั้งนี้ ทางแขวงฯ ได้เร่งรัดการทำงานให้เร็วขึ้น โดยเสนอให้ผู้รับเหมา เพิ่มเครื่องจักร และเพิ่มชุดทำงานมากขึ้น เพื่อให้งานมีความก้าวหน้าของงานเพิ่มขึ้น  พร้อมทั้งได้ประชุมติดตามความคืบหน้าของงานทุกสัปดาห์ โดยขณะนี้การก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนของการขุดเจาะและสร้างทางลอด หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างงานถนนด้านข้างแล้วเสร็จเรียบร้อย

คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามกำหนดช่วงปี 2565 หากไม่ทันตามกำหนดจะด้วยสาเหตุใด ทางกรมทางหลวงจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏอีกครั้งหนึ่ง 

นายเอกพงศ์ กล่าวว่า ส่วนสาเหตุของความล่าช้า ส่วนหนึ่งมาจากตั้งแต่เริ่มโครงการ ก็ติดปัญหาการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ซึ่งใช้เวลาไปเกือบสิบเดือน ที่สำคัญมาช่วงนี้ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรง ต่อเนื่องมาหลายระลอก ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก

เนื่องจาก แรงงานก่อสร้างมีไม่เพียงพอ เพราะกลุ่มแรงงานถูกกักตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ หรือทั้งหมู่บ้าน ซึ่งก็ส่งผลให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงักไปเป็นช่วง ๆ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดในระลอกที่ 3 ปี 2564 นี้ และถัดจากนี้ไปคืออุปสรรคต่าง ๆ ในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างให้หยุดชะงักได้อีก 

อุบลฯหวั่น “พิษโควิด-หน้าฝน” ก่อสร้างอุโมงค์วงเวียน ข้ามแยก “สวยสุด” สะดุด

อุบลฯหวั่น “พิษโควิด-หน้าฝน” ก่อสร้างอุโมงค์วงเวียน ข้ามแยก “สวยสุด” สะดุด

นายเอกพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดการและแก้ไขปัญหาการจราจรขณะก่อสร้าง ทางโครงการฯได้จัดการเส้นทางสัญจรไว้ ทั้งในรอบวงเวียนที่ทำการก่อสร้าง ตลอดจนทางเลี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรในระหว่างการก่อสร้าง พบว่าลดปัญหาด้านการจราจรในช่วงระหว่างการก่อสร้างได้มากพอสมควร อีกทั้งยังพบว่ามีการประสบอุบัติเหตุระหว่างการสัญจรบริเวณสี่แยกน้อยมาก 

ดังนั้น จึงอยากให้ชาวอุบลราชธานี มั่นใจว่าแขวงฯได้ติดตามความก้าวหน้าของการทำงานผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด และให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้สี่แยกทั้งสองแห่ง ที่ได้มาตรฐานให้กับประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายในอนาคต 

 

สำหรับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ แยกดงอู่ผึ้ง และทางแยกวนารมย์ ดำเนินการในพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลอุบลราชธานี ตำบลแจระแม ตำบลขามใหญ่ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ  จะส่งผลดีในด้านการส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว  การขนส่งสินค้าต่าง ๆ ไปยังด่านชายแดนช่องเม็ก ออกสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชา 

นอกจากนั้น ยังเชื่อมโยงเส้นทางไปยัง “สะพานมิตรภาพไทย-ลาว” แห่งที่ 6 ข้ามแม่น้ำโขง ที่ อ.นาตาล จ.อุบลฯ กับ แขวงสาละวัน สปป.ลาว ที่อยู่ในแผนการดำเนินก่อสร้างควบคู่กันไป เพื่อรองรับระบบการขนส่งไปยังกลุ่มประเทศ AEC ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  

ซึ่งโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและทางแยกวนารมย์  จะส่งผลให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพของการจราจร การขนส่ง และการเดินทางบริเวณจุดตัดทางแยกในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอีกทางหนึ่งด้วย

อุบลฯหวั่น “พิษโควิด-หน้าฝน” ก่อสร้างอุโมงค์วงเวียน ข้ามแยก “สวยสุด” สะดุด

อุบลฯหวั่น “พิษโควิด-หน้าฝน” ก่อสร้างอุโมงค์วงเวียน ข้ามแยก “สวยสุด” สะดุด

โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อครั้งจัดการประชุมสัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2561 เป็นหนึ่งในโครงการที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี เสนอของบประมาณในการก่อสร้างทางต่างระดับ 2 จุด คือ บริเวณแยก ดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์ จากการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน ผลักดันจนเกิดผลเป็นรูปธรรมทุกกระบวนการและขั้นตอน ทั้งการเสนอแนวคิด หน่วยงานรับไปศึกษาออกแบบ กลับมารับฟังความคิดเห็นกับประชาชน จนได้ข้อรับจัดสรรงบประมาณให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างช่วงปลายปี 2562 

 

โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) (พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง กม. 0 + 100 - กม. 4+160 ระยะทางยาวประมาณ 4.060 กิโลเมตร ก่อสร้างทางลอดในเส้นทางสายหลัก และวงเวียนในแนวทางสายรองโดยออกแบบก่อสร้างกำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ในพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลอุบล ตำบลแจระแม และตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ตามโครงการใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน  798,655,400.00 บาท มี บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด เป็นผู้ดำเนิน กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วง ปี 2565   

โครงการทางแยกต่างระดับแบบทางลอด-วงเวียน ในเมืองไทยมีอยู่ 3 ที่คือ อุตรดิตถ์ อุดรธานี และอุบลราชธานี (กำลังก่อสร้าง) ซึ่งแบบก่อสร้างที่แยกอู่ต้นผึ้งและแยกวนารมย์นี้ เป็นที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สุด

อุบลฯหวั่น “พิษโควิด-หน้าฝน” ก่อสร้างอุโมงค์วงเวียน ข้ามแยก “สวยสุด” สะดุด

หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,679 วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง