svasdssvasds

เปิดชื่อ20เจ้าหนี้เลื่อนโหวตแผนฟื้นฟู“การบินไทย”

13 พ.ค. 2564 เวลา 2:55 น. 2.0k

เปิดรายชื่อ 20 เจ้าหนี้เลื่อนโหวตแผนฟื้นฟู “การบินไทย” ส่งผลให้ต้องมีการจัดประชุมเจ้าหนี้ใหม่ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูอีกครั้งในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้

ในการประชุมเจ้าหนี้การบินไทยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (e-meeting) ซึ่งมีการประชุมตั้งแต่เวลา09.00น.-13.00 น. จนมีบทสรุปว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ได้มีมติเลื่อนการจัดประชุมเจ้าหนี้ออกไป เพื่อจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการฯใหม่ ไปเป็นวันที่ 19 พ.ค.2564 เวลา 9.00 น.ผ่านระบบ e-meeting เช่นเดิม

การเลื่อนดังกล่าวเกิดขึ้นจากเจ้าหนี้ 20 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีมูลหนี้รวม 32,619 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24.40% ของเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งมีมูลหนี้รวม 133,706 ล้านบาท ยื่นคำร้องขอให้เลื่อนการลงมติแผนฟื้นฟูกิจการฯ เนื่องจากมีการแก้ไขฟื้นฟูของเจ้าหนี้รวมถึงการบินไทยรวมแล้ว15 ฉบับ ขณะที่เจ้าหนี้เพิ่งได้รับแผนฉบับแก้ไขเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา จึงพิจารณาไม่ทัน และขอให้เลื่อนการลงมติออกไป

ทั้งนี้พบว่าเจ้าหนี้20รายที่ยื่นขอเลื่อนการประชุม ประกอบด้วย

 • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จํากัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
 • ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
 • สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด
 • บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
 • จีอี เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 • บริษัทธนาคารธนชาตจำกัดมหาชน
 • บริษัทเจเนอรัล อิเลคทริค จำกัด

ข่าวเกี่ยวข้อง:

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด