“ธรรมนัส”นำทีมถกนัดแรก เร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย-คดีความ

08 มี.ค. 2564 เวลา 11:01 น. 202

“ธรรมนัส”นำทีมถกคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ประกาศเร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาด้านคดีความ

ผู้สื่อข่าวรายงาน(8 มี.ค. 2564) ว่า  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ทั้งนี้มี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. , นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารและผู้แทนจากกระทรวง, กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เข้าร่วม

“ธรรมนัส”นำทีมถกนัดแรก เร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย-คดีความ

การประชุมในวันนี้ มีวาระสืบเนื่องจากวันที่ 4 ธันวาคม2563 ผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

โดยคณะอนุกรรมการได้มีมติการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมรวมทั้งกรณีเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาการติดตามขับเคลื่อนนโยบายรัฐสวัสดิการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง การแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะอนุกรรมการต่าง ๆ พร้อมหารือเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประชาชน

แท็กที่เกี่ยวข้อง