กรมชลฯลุยแก้ปัญหา “น้ำเค็ม” พร้อมเตรียมแผนรับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม

02 มี.ค. 2564 เวลา 9:55 น. 115

อธิบดีกรมชลประทาน นำทีมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในคลองจินดา วางแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวกันน้ำเค็มรุกน้ำจืดส่งผลกระทบเกษตรกร พร้อมเตรียมแผนรับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม

นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ว่า สถานการณ์ค่าความเค็มของแม่น้ำท่าจีน ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. ที่สถานีปากคลองจินดา(ประตูระบายน้ำคลองจินดา) จุดเชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน วัดค่าความเค็มได้ 2.04 กรัม/ลิตร ในขณะที่ด้านในคลองจินดาวัดค่าความเค็มได้ 0.55 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เกณฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้ 0.75 กรัม/ลิตร เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร) ซึ่งกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม ซึ่งได้ผลอย่างดียิ่ง

กรมชลฯลุยแก้ปัญหา “น้ำเค็ม” พร้อมเตรียมแผนรับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม

สำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำจืดน้อยนั้น กรมชลประทาน ได้วางแผนงานแก้ไขปัญหาไว้หลายแนวทาง อาทิ การปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองจินดาให้สามารถสูบน้ำได้สองทาง กล่าวคือ สูบน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำในฤดูน้ำหลากเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ส่วนฤดูแล้งในช่วงเวลาที่แม่น้ำท่าจีนมีค่าความเค็มของน้ำต่ำก็สามารถสูบน้ำกลับขึ้นไปช่วยเหลือเกษตรกรได้ การผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองประชานารถพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) 1 เครื่อง ทำหน้าที่ผันน้ำมาลงคลองจินดาเพื่อกระจายน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร

กรมชลฯลุยแก้ปัญหา “น้ำเค็ม” พร้อมเตรียมแผนรับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม

นอกจากนี้การขุดลอกกำจัดวัชพืชน้ำโดยเฉพาะผักตบชวาและการขุดลอก ขุดขยายคลองต่างๆให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกในฤดูน้ำหลากและเก็บน้ำไว้ในคลองสำหรับเป็นแหล่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง การผันน้ำมาจากแม่น้ำแม่กลองผ่านมาทางคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายช่วงที่ตัดกับคลองท่าผา -บางแก้ว พร้อมทั้งขุดลอกกำจัดวัชพืช บริเวณคลอง 6ขวา-5ซ้าย และคลอง 7ขวา-5ซ้าย และก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเติมน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรบริเวณคลองจินดาและพื้นที่ใกล้เคียง

กรมชลฯลุยแก้ปัญหา “น้ำเค็ม” พร้อมเตรียมแผนรับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม

ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 13 ประสานกับสำนักเครื่องจักรกล ในการเร่งนำเครื่องจักรเครื่องมือ เข้ามาดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชพร้อมการขุดลอกและขุดขยายคลองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3-4 เดือนก่อนฤดูฝนจะมาถึง เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คลองจินดาและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้สั่งการให้เร่งนำรถบรรทุกน้ำเข้ามาช่วยชาวบ้านโดยด่วน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กรมชลประทาน ห่วงข้าวชาวนา หลังปลูกเกิน 3 ล้านไร่

ข่าวดี! ครม.เปิดทางให้เช่าซื้อ-โอนที่ดินทำกิน "กรมชลประทาน" ได้

"เฉลิมชัย" สั่ง กรมชลประทาน เฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำท่าจีนรายชั่วโมง

ข่าวดี ! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงานกว่า 9.4 หมื่นอัตรา

กรมชลประทาน พร้อมจ้างงาน"9.4หมื่นคน"ซ่อมบำรุงชลประทาน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง