Dow มอบถุงยังชีพ-อุปกรณ์จำเป็น ช่วยชาวระยองป้องกันโควิด

15 ม.ค. 2564 เวลา 13:18 น. 165

Dow หนุนคัดกรองโควิด-19 เพื่อระยองปลอดภัย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ขาดแคลน และอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น

 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รายงานว่า ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัด อำเภอ สาธารณสุข และเทศบาลต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก และจุดตรวจเพื่อป้องกันและควบคุมการติดต่อของเชื้อโควิด-19 จังหวัดระยอง

 

Dow มอบถุงยังชีพ-อุปกรณ์จำเป็น ช่วยชาวระยองป้องกันโควิด

 

พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และกระบอกฉีดผสมน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 1-2% ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุน Dow กับ Solvay จำนวน 200 กระบอก สนับสนุนกิจกรรมบริการรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ซึ่งจัดโดยสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ณ อาคารโดม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2564 ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือชาวระยองที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และยั่งยืนของชุมชน

 

Dow มอบถุงยังชีพ-อุปกรณ์จำเป็น ช่วยชาวระยองป้องกันโควิด