“แพลทินัม” คุมเข้ม 5 มาตรการป้องกัน “โควิด-19”

24 ธ.ค. 2563 เวลา 22:00 น. 310

“แพลทินัม” คุมเข้ม 5 มาตรการป้องกัน “โควิด-19” สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

รายงานข่าวระบุว่า บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (ประตูน้ำ) ,เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) เฝ้าระวังสถานการณ์ “โควิด-19” (COVID-19) อย่างใกล้ชิด คุมเข้ม 5 มาตรการหลัก “การ์ดไม่ตก” ด้วยความใส่ใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า ตอกย้ำมาตรฐาน มาตรการ มั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามภาครัฐอย่างเคร่งครัด ตลอดจนติดตามข่าวสถานการณ์ตลอดเวลา  

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างสูงสุด ประกอบด้วย 1.คัดกรองอย่างเข้มงวด (Strict Screening) ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า พนักงาน ร้านค้า ตลอดจนผู้เข้ามาใช้บริการในทุกพื้นที่  100% เพื่อคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศา สำหรับพนักงานประจำร้านค้าให้ตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันก่อนเข้าปฏิบัติงานหากพบว่าพนักงานมี อุณหภูมิสูง หรือเข้าข่ายเสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงานไปพบแพทย์ทันทีและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
              ,2.เว้นระยะห่าง (Social Distancing) มีการจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร ,กำหนดทางเข้า-ออก ไม่ให้เดินสวนทางกัน เพื่อลดความแออัด และควบคุมให้ทุกคนผ่านจุดคัดกรอง, กำหนดสัญลักษณ์ ระยะห่าง 1-1.5 เมตร ในพื้นที่ ที่มีการให้บริการ เช่น จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์บริการ ลิฟท์ บันไดเลื่อน จุดยืนรอห้องน้ำ, จัดโซนพิเศษสำหรับพนักงาน Delivery ให้มีระยะห่างระหว่างมาใช้บริการ, งดกิจกรรมการตลาดที่จะก่อให้เกิดความแออัดในพื้นที่

“แพลทินัม” คุมเข้ม 5 มาตรการป้องกัน “โควิด-19”

,จัดโต๊ะทานอาหารในพื้นที่ศูนย์อาหารแบบเว้นระยะ1.5 - 2 เมตร /1 ท่าน /1ที่, มีป้ายประชาสัมพันธ์เรื่อง Social Distancing เป็นระยะ, ติดตั้ง Counter Shield ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
            
 

  ,3.ลดการสัมผัส (Touchless Experience) ส่งเสริมการใช้ระบบ Cashless และ E-payment เพื่อลดการสัมผัส

,4.รุกเข้มความสะอาด (Deep Cleaning and Good Hygiene)บริการพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้า, ทำความสะอาดพื้น และจุดสัมผัสสาธารณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที,ทำความสะอาดศูนย์อาหาร พื้น โต๊ะเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที /บริการเครื่องอบช้อน ส้อม ระบบ UV, ทำความสะอาดห้องลองสินค้า ฆ่าเชื้อหลังใช้บริการทุกครั้ง พร้อมแยกเสื้อผ้าที่ลูกค้าลองแล้วนําไปฆ่าเชื้อ,พนักงานร้านค้าให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield, ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรศูนย์อาหาร บัตรจอดรถก่อนให้บริการทุกครั้ง

“แพลทินัม” คุมเข้ม 5 มาตรการป้องกัน “โควิด-19”

,ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดบริการต่างๆอย่างทั่วถึง และทุกร้านค้ามีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, ติดตั้งจุดบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อสำหรับพนักงาน Delivery ,อบโอโซนฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศและพื้นที่ส่วนกลางทุกคืนหลังปิดศูนย์ฯ ,พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลางทุกคืนหลังปิดศูนย์ฯ ,บิ๊กคลีนนิ่งร้านค้าสัปดาห์ละ 1ครั้ง ,บริการจุดแยกทิ้งหน้ากากอนามัย ,ประกาศเตือนล้างมือทุกๆ 3 ชม.

และ5.ติดตามเพื่อปลอดภัย (Safety Tracking) พนักงาน ร้านค้า ต้องลงทะเบียนผ่าน Application คัดกรองของภาครัฐ  มีการจัดทำบันทึกประวัติข้อมูลการเดินทางและสุขภาพย้อนหลัง 14 วัน เพื่อสามารถติดตามตัวผู้มีความเสี่ยงได้, สร้างการตระหนักรู้ป้องกันตนเองและการแพร่เชื้อโควิท-19 นอกจากนี้ยังมีมาตรการเสริมในรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับร้านค้าแต่ละประเภท ที่มีสินค้าและบริการแตกต่างกัน  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกร้านพร้อมใจให้บริการลูกค้า ด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด
              นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังร่วมมือกับร้านค้าภายในศูนย์จัดทำมาตรการเสริม โดยได้เจาะจงรายละเอียดมาตรการไปตามร้านค้าแต่ละประเภท ตามแนวทางที่ภาครัฐประกาศ อย่างเข้มงวด อาทิ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านอาหาร, ร้านทำผม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล ให้กับคนไทยทุกคน และยังคงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  พร้อมมีมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานอย่างรัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่านด้วยความปลอดภัย