ทอท.ตั้ง "สราวุธ เบญจกุล" ประธานบอร์ดคนใหม่

23 ธ.ค. 2563 เวลา 14:32 น. 571

ทอท.ตั้ง "สราวุธ เบญจกุล" ประธานบอร์ดคนใหม่ มีผลวันที่ 23 ธันวาคม 2563

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ หรือ ทอท. แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งมติบอร์ดทอท.ตั้ง  "สราวุธ เบญจกุล" ประธานบอร์ดคนใหม่ แทน “ประสงค์ พูนธเนศ” ที่ขอลาออกไป

โดยระบุว่าเนื่องด้วยการประชุมคณะกรรมบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2563 ในวันนี้ (วันที่ 23 ธันวาคม 2563) ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสราวุธ เบญจกุล ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้นายสราวุธ เบญจกุล ก่อนหน้านี้ก็ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ทอท. อยู่เดิม และล่าสุดขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ทอท.คนใหม่

สำหรับนายสราวุธ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านขบวนการยุติธรรม โดยที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​​  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคารในคณะกรรมการคดีพิเศษ

รวมทั้งในปี 2558 ยังเคยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) 

 ทอท.ตั้ง  "สราวุธ เบญจกุล" ประธานบอร์ดคนใหม่